Igyekszem egy európai nő számára a házasság


Rovana Plumba Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság előadójaként szeretném elmondani Önöknek, hogy az volt a szándékunk, hogy a jelentésben megfogalmazott változtatások révén hozzájáruljunk azon politikákhoz, amelyek elősegítik a foglalkoztatási ráta növelésével, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javításával kapcsolatos célkitűzés elérését.

Amikor azonban az EU stratégia célkitűzéseiről beszélünk, mindenekelőtt az emberekre kell gondolnunk, őket kell első helyre tennünk, azaz ebben az összefüggésben a nőket. Azt az új megközelítést alkalmazzuk, miszerint az anyaság a továbbiakban nem teremthet hátrányos helyzetet, különösképpen olyankor, amikor a születési ráta csökken, nem is beszélve arról, hogy a lakosság fokozatosan elöregedik és elszegényedik, ami nyomasztó problémát idéz elő a szociális biztonsági rendszerek fenntarthatósága tekintetében.

Az általunk javasolt valamennyi intézkedés a nők munkahelyi védelmére irányul, egyrészt a várandósság ideje alatt, másrészt a szülést követően.

igyekszem egy európai nő számára a házasság

A jelentésben javasolt intézkedések ezenfelül befektetést jelentenek Európa jövőjébe. Garantált, teljes fizetéssel járó szülési szabadságot szeretnénk. Thomas Händela Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója.

Szcientológia és házasság

Kétségtelen, hogy az elmúlt években értünk el előrehaladást a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén, de még mindig sok nő kényszerül arra, hogy alacsony szakképzettséget igénylő munkát vállaljon. Ez nem csupán a hagyományosan a családon belül végzett tevékenységekre vonatkozik.

igyekszem egy európai nő számára a házasság

Az utóbbi években végbement dereguláció következtében a kötelező szociális biztonságot biztosító foglalkoztatást gyakran atipikus, bizonytalan és kétes foglalkoztatási feltételek váltották fel. Ez különösen a nőket érintette.

A nőket gyakrabban fosztják meg a szervezetekben való demokratikus részvételtől azon az alapon, hogy részmunkaidőben és bizonytalan feltételek mellett foglalkoztatják őket. Jóllehet most már a nők sokkal elkötelezettebbek és képzettebbek, mint az előző nemzedékekben. Lényegében mindez szerepel a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nőkről szóló jelentésben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elégedett ennek a munkának az eredményeivel és arra ösztönzi a tisztelt Házat, hogy szavazza meg az előterjesztett jelentést. Anna Záborskáa PPE képviselőcsoport nevében. A hét képviselőcsoport szinte mind a 27 delegációjában eltérőek a vélemények. Ez az én képviselőcsoportomra, a kereszténydemokratákra is érvényes.

A mai napig sok európai parlamenti képviselő ismerte fel szavazásunk nemzetgazdaságukra gyakorolt következményeit, mivel a fent említett tanulmány a tagállamok közül csak tíz vizsgálatára terjedt ki. Az emberi élet az anya testében kezdődik, és éppen ezért a szülés előtt és után is vigyáznunk kell az anyák egészségére.

Az anyák védelme — mint szociális kiadási tényező — nem lehet a foglalkoztatásuk akadálya. Az anyaság és a nők munkavállalása között nem lehet ellentmondás.

 • Molnár Edit Családi értékek - magatartások - demográfiai tendenciák A családi élettel, a gyermekvállalással kapcsolatos vélemények, attitûdök alakulását vizsgálva rendre azt tapasztalom, az emberek szívesen deklarálják magukról, hogy életüket el sem tudnák képzelni gyermek nélkül.
 • A nemek viszonyának problematikája A modern társadalomban igen sok tényező befolyásolja — akár pozitiv, akár negativ értelemben — a nemek viszonyát.
 • Nájdite si knihu, ktorá presne zodpovedá tomu, čo hľadáte, a objavte nové, ktoré vás zaujímajú.

Ha azt tanácsoljuk a fiatal, képzett nőknek, hogy vállaljanak gyermeket, ugyanakkor nem ismerjük el az anyaságot, és nem biztosítunk gyermekfelügyeleti lehetőséget, soha nem tudjuk megfordítani a demográfiai tendenciát. Az anyák védelmét az apák, a természetes családi keretek és annak figyelembevételével kell vizsgálni, hogy az újszülötteknek szükségük van az anyai szeretetre.

A csecsemők nem pusztán jövőbeni adófizetők. Én személy szerint egyetértek a jelentés által javasolt maximális követelményekkel. Ugyanakkor helyeslem a nők visszailleszkedését támogató rendelkezéseket, amennyiben vissza akarnak térni a munkaerőpiacra.

Nem szerencsés azonban a nők védelméről az esélyegyenlőség összefüggésében szót ejteni. Jómagam szívesebben venném, ha a Bizottság előterjesztene egy javaslatot, amely átfogóan vizsgálná marokkó törekszik esküvő nő várandósság, a szülés és az azt követő egészségügyi ellátás kérdését.

Előfordulhat, hogy ez az irányelv két évtizedig hatályban marad; most még egy hosszú és nehéz döntéshozatali eljárás kezdetén tartunk. Az a kérdésem, hogy a jövőbeni társadalmi és gazdasági fejleményeket vajon kizárólag az aktuális pénzügyi helyzetünknek megfelelően szándékozunk-e felmérni.

Ma mindez a tét. Bár a biztos úr Reding asszony és a Bizottság nevében azért szólalt fel, hogy kifejezze a Bizottság fenntartásait az igyekszem egy európai nő számára a házasság szabadságnak a szövegbe történő beépítésével kapcsolatban, én mindenekelőtt az összes olyan európai apa nevében szeretnék felszólalni, akik még nem rendelkeznek az apasági szabadsághoz való joggal.

A természet nem igyekszem egy európai nő számára a házasság meg nekünk a jogot a szüléshez, de megfoszthat-e bennünket a társadalom azon jogunktól, hogy részesei lehessünk az első pillanatoknak gyermekeink életében? Ne felejtsük el, hogy az apák is szülők. A társadalomnak lehetővé kell tennie, hogy minél többet lehessünk fiainkkal és lányainkkal, hogy igyekszem egy európai nő számára a házasság köteléket alakíthassunk ki velük a születésüktől kezdve.

Éppen ezért felhívom valamennyi képviselőtársamat, hogy nagy többséggel szavazzák meg a kéthetes, teljes mértékben fizetett apasági szabadságnak az Európai Unió-szerte történő bevezetését. Még ezzel a témával kapcsolatban felhívom az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy támogasson bennünket, és megismétlem: hogyan utasíthatják el arra vonatkozó kérésünket, hogy európai szinten új jog jöjjön létre az apák vonatkozásában? Ezenkívül felhívom valamennyi képviselőtársamat, hogy teljes egészében támogassák az Estrela-jelentést.

Azoktól, akik igyekszem egy európai nő számára a házasság gazdasági válságot hozzák fel érvként arra, hogy a nőktől megtagadják az elfogadhatóbb időtartamú szülési szabadságot, sőt a megfelelő fizetést, az apáktól pedig az apasági szabadságot, nyíltan megkérdezem: miért szegik meg a szociális vívmányokat, valahányszor gazdasági válság következik be?

igyekszem egy európai nő számára a házasság

Nem képesek megérteni, hogy az játék meet gazdasági költséget ellensúlyozzák a következők: a nők nagyobb mértékű munkaerő-piaci részvétele, a kevesebb hátrányos megkülönböztetés, a nemek közötti egyenlőség, a munka és a magánélet közötti megfelelőbb egyensúly, ennélfogva hosszú távon a tényleges gazdasági előnyök?

Végül azoknak, akik fel igyekszem egy európai nő számára a házasság áldozni az apákat és az anyákat a gazdasági válság oltárán, újra elmondom: nem lehetünk felelőtlenek, ha az alapvető jogokról van szó.

igyekszem egy európai nő számára a házasság

Ez a küzdelem egy emberségesebb társadalomért is folyik, és ezekben a válságos időkben a család egyre inkább az utolsó mentsvárunk zűrzavaros életünkben. Az Európai Parlament évek óta következetesen követeli a várandós munkavállalók védelmét és a szülési szabadsággal kapcsolatos, meglévő jogszabályok frissítését.

Az e kérdéssel foglalkozó irányelv 18 éve hatályban van. Demográfiai szempontból Európa jövője nem túl biztató, és miután megvitattuk ezt a helyzetet, ban ebben az ülésteremben elfogadtunk egy állásfoglalást, amely a szülési szabadság időtartamára és védelmére vonatkozó intézkedések elfogadására hívott fel, biztosítva, hogy a családok számára pénzügyi és pszichológiai szempontból kedvező környezet megteremtésével, megfelelő politikával befolyásolni lehessen a termékenységi görbét.

 • Igen tockos ebben igazad van én sem mennék bele.
 • Szerző: Wéber Dóra Egy ideje különösen foglalkoztat, milyen utat jár be, aki felnőttként és tudatosan vesz fel egy vallást, ami ráadásul nem is az adott kulturális közeg domináns vallása.
 • Még több termék Kiderül, mi az igazán fontos - Félve regisztráltam a társkeresőre, nem bíztam a sikerben, ezért meglepett, amikor egy nagyon jóképű férfi írt, hogy szeretne megismerni.

Az Európai Unióról szóló, jelenleg hatályos szerződés jogalapot biztosít számunkra, hogy itt a Parlamentben elfogadjuk a vita tárgyát képező irányelvet. Sokat beszéltünk a nők és férfiak esélyegyenlőségéről, a munkaerőpiacon belüli egyenlő jogokról, és az egyértelmű, hogy a hosszabb szülési szabadság és apasági szabadság egyaránt megfelelőbb alapot teremt majd ehhez.

Ismerd szerető vers, hogy a várandósság és a szülés megterhelést jelent a női szervezetnek. Az irányelv a nők egészségének védelmét tűzi ki célul.

Ezért fontos, hogy legyen egy olyan időtartamú szabadság, amely lehetővé tenné az egészség helyreállását, ugyanakkor azt is, hogy az anyák szoptathassák gyerekeiket egészségük és fejlődésük érdekében.

„Sokféleképpen lehet muszlimnak lenni”

Szeretnék néhány szót szólni az apasági szabadságról. Az apán kívül ki másnak kellene gyámolítania a gyermeket ezen időszakban? Támogatom az apasági szabadság bevezetését, a szülési szabadsághoz hasonló kompenzáció biztosításával.

 1. Palimpszeszt szám
 2. Viták - október , Hétfő
 3. Flört házas
 4. Vásárolni egy házat svájc
 5. Közel a Kelet: Segítség, egyiptomi udvarló! II. rész
 6. Ebből az alkalomból a magyar közösség október 6-án lelkinapot tart az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumban.
 7. Nő találkozása szigetek a madeleine
 8. Pedig ebbe nem kell belehalni; nem is halunk bele, ha társaink szeretetét és személyünk jelentőségét tapasztaljuk.

Polgáraink gyakran panaszkodnak amiatt, hogy az európai uniós jogszabályok bonyolultak — nem képesek megérteni ezt? Ne tegyük még bonyolultabbá a helyzetet, hanem a szülési szabadság hosszával megegyező szabadsággal egészítsük ki az azt szabályozó irányelvet.

Arab feleségek klubbja.

Ami a költségeket illeti: gazdasági válság időszakát éljük, helyesebben szólva már kifelé lábalunk, de ez nem indokolja, hogy szülési szabadság idejére olyan buzgón ne akarjuk kifizetni azt az összeget, ami a XXI.

Ennek az az oka, hogy bizonyos politikai erők és üzleti csoportok továbbra is ragaszkodnak ahhoz az idejétmúlt felfogáshoz, hogy a gyerekvállalás kizárólag a nők feladata. Nos, hölgyeim és uraim, nem ez nem így van. Egyáltalán nem. Társadalmi felelősségről van szó, amelyet az egész társadalomnak közösen kell viselnie.

Dr. Pálhegyi Ferenc blogja

Erről beszélünk a mai napon. Ezt vitatjuk meg: kinek kell viselnie a gyermekvállalással — a jövőnket is jelentő gyermekek vállalásával — járó felelősséget és költségeket?

Nyilvánvaló, hogy csak a nők eshetnek teherbe és szülhetnek. Ezt senki sem vitatja.

Engedni, hogy a Szentlélek működjön a házasságban – Gregor Ági és Gábor a Házas Hétvégéről

Arról beszélünk, hogy egyedül a nőknek kell viselniük a költségeket szakmai szempontból és vállalni a felelősséget a magánéletükben. A legutóbbi parlamenti ciklus végén alkalmunk adódott arra, hogy európai szinten hatalmas előrelépést tegyünk ebben a kérdésben, és nem voltunk képesek erre, mert a tisztelt Ház nagy része — a tisztelt Ház leginkább konzervatív szekciója: bizonyos csoportok az Európai Néppárt Kereszténydemokraták és az Európai Demokraták képviselőcsoportból, valamint a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoportból, bizonyos küldöttségek, nem az összes, bizonyos küldöttségek — megakadályozták.

Ez meghiúsította, hogy napjainkban az anyák több joggal rendelkezzenek.

Louise O.

Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az előttünk lévő jelentés egy új lehetőséget kínál, hogy részben megoldjuk a problémát. Az Estrela-jelentés, amelyet már elfogadott a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, megfelelő kiindulópont a kompromisszum és a konszenzus megteremtéséhez, amit véleményem szerint támogatnunk kell a szerdai szavazáson.

Több jogot biztosít a várandós munkavállalók számára Európában, biztosítja fizetésük fenntartását és kötelezi az apákat, hogy vegyék ki a részüket a felelősségből, valamint biztosítja, hogy a várandós nők ne ukrajna ismerősök el jogaikat, ha az Európai Unió egyik országából a másikba költöznek.

Mindez fontos, és semmilyen körülmények között nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ha a szerdai szavazás során kihagyunk néhányat ezen alapvető pontok közül, úgy gondolom, fontos, hogy bizonyosak legyünk, valamint hogy az európai szülők bizonyosak legyenek afelől, hogy ez nem véletlenül történt, és hogy a gazdasági válság nem hozható fel érvként ilyen fontos összefüggésben.

Nyilvánvaló, hogy válság van, és nekünk felelősséget kell vállalnunk ezért. Az anyáknak azonban nem kell vállalniuk semmilyen felelősséget a válságért. Ez érthető, ha átlátjuk, hogy nem költségről, hanem befektetésről van szó.

A jövővel és a sokkal egészségesebb társadalmakkal kapcsolatos befektetésről. A szerdai szavazás során erre a vitára kerül majd sor. Támogatom Estrela asszony jelentését, és azt, hogy a tisztelt Ház többsége is pontosan így járjon el, mert ha nem, nem csupán a dolgozó nők egészségét veszélyeztetjük, hanem a jóléti államot is, amelynek megteremtésén oly sokáig fáradoztunk Európában.

Marina Yannakoudakisaz ECR képviselőcsoport nevében. A vállalkozások nem kérdezhetik meg a nőket, hogy akarnak-e majd gyereket szülni, így aztán egyszerűen csak nem alkalmazzák őket. És sajnálatos módon a jelentésben szereplő kötelező, teljes fizetéssel járó szülési szabadságnak ez a kegyetlen valóság a következménye.

Ha ezt összekapcsoljuk a kkv-kra gyakorolt gazdasági hatással — az Egyesült Királyságban 2,6 milliárd font sterling; Németországban 1,7 milliárd euró —, ez a jelentés határozottan veszélyes napjaink gazdasági légkörében. Ha azonban kihagynánk a szülési szabadságról szóló intézkedést, az nagy különbséget jelentene.

A jelentés az eredeti megbízásra helyezné a hangsúlyt, azaz a várandós és gyermekágyas munkavállalók munkahelyi biztonságára és egészségvédelmére.