Könyv tudják


Máthé Áron Kádár János ben, országgyűlési képviselői beszámolója során, a Láng Gépgyárban rendezett gyűlésen a következőket mondta: "Meg kell értetni mindenkivel - különösen a fiatalokkal - hogy a legszebb emberi cél a szocializmus, a kommunizmus.

könyv tudják

A magyar emberek ugyanakkor nem voltak elég fogékonyak erre a vízióra, emiatt től egészen a diktatúra bukásáig az élet minden szegmensére kiterjedt az ideológiai indoktrináció.

Ennek intézményes és ad hoc formái könyv tudják tapasztalhatóak voltak.

könyv tudják

Bár minősége, mennyisége és eszközei különböztek a rendszer egyes szakaszaiban, mégiscsak volt egyfajta állandóság, részben a mondanivaló, részben pedig a célok tekintetében.

Ahogyan azt szintén Kádár fogalmazta meg, még ben: "Nálunk minden hatéves gyerek tudja azt, hogy proletárdiktatúra van. Azt is tudják, már a könyv tudják is, hogy a proletárdiktatúrát a párt irányítja, vezeti, testesíti meg.

könyv tudják

A könyv egyes írásai látszólag egymástól eltérő területekkel foglalkoznak, mint a történelemszemlélet, a sportirányítás átalakítása, az "agitprop" újjáépítése, az egyetemi marxizmus-leninizmus-oktatás, illetve a magyar cigányság problémáinak kezelése. Valójában ezek ugyanannak a sokágú hatalmi befolyásolásnak a részei voltak, s a magyar társadalom egy-egy szeletének ellenőrzésére, irányítására szolgáltak.

könyv tudják

A kötetünkben olvasható tanulmányok majd' mindegyike egy-egy sorozat darabja; e folyamatokat időrendi sorban vagy tematikusan felfűzve tovább vizsgáljuk.