Görögország egyetlen szabadság


A hetairák szabadsága.

Prostitúció Hellaszban Szerző: Németh György Az ókori görögök az anyagi ellenszolgáltatás fejében végzett szexuális tevékenységnek legalább öt fajtáját ismerték: a rabszolgalányok, a bérelhető fuvoláslányok, a pornék és a hetairák szolgáltatását, valamint a szakrális prostitúciót. Az ókori görögök különösebb korlátozás nélkül vásárolhattak és adhattak el rabszolgalányokat, az egyetlen görögország egyetlen szabadság az volt, hogy szabad születésű görögország egyetlen szabadság — háborús viszonyokat leszámítva — nem lehetett rabszolgasorba kényszeríteni.

A rabszolgalányok tehát távoli vidékekről érkeztek, és többnyire görögül sem tudtak. Az athéni rabszolgapiacon Kr. A háztartás számára megvásárolt nők a házimunka mellett bármilyen tevékenységet kötelesek voltak elvégezni, a tulajdonos igényei kielégítésének legfeljebb saját felesége szabhatott határokat.

Az említett feliraton a pontos árakat is feltüntették: a legolcsóbb férfi, egy káriai drakhmát, a legdrágább, egy szíriai drakhmát ért, míg egy káriai lánykához már 72 drakhmáért hozzá lehetett jutni, igaz, az egyik thrák nőért drakhmát is elkértek.

férfi társkereső kis ingyenes társkereső újra

A figyelemre méltóan magas ár egyik magyarázata az lehet, görögország egyetlen szabadság a thrákok — a görög világban szokatlan módon — vörösesszőkék voltak. Az árszínvonalról sokat elárul, ha hozzátesszük, hogy ekkoriban fél drakhma volt a bírói napidíj, s egy drakhmát tett ki a kézművesek napibére. A szakrális, vagyis Aphrodité-szentélyekben űzött prostitúció keleti eredetű volt a görögöknél. A legnevezetesebb Aphrodité-szentélyek Korinthoszban és Szicíliában működtek.

A korinthoszi szentélyben a Kr. E hierodulék, vagyis szent rabszolganők természetesen vásárlással kerültek a szentély tulajdonába, illetőleg az ott dolgozó asszonyok lánygyerekei közül kerültek ki.

Navigációs menü

A pornoboszkoszok, vagyis lányokat futtató vállalkozók többnyire szintén rabszolgalányokból verbuválták az görögország egyetlen szabadság, de a kitett gyerekeket is összeszedték és fölnevelték.

A neveltetés költségei azonban nem voltak lényegesen alacsonyabbak, mint az azonnal bevethető, vásárolt rabszolganők ára, és — a gyermekhalandóság miatt — a hosszú távú befektetés olykor nem is bizonyult kifizetődőnek. Ennek ellenére nem mondtak görögország egyetlen szabadság a talált gyerekek felneveléséről, hiszen a kislányokat már nagyon fiatalon be lehetett fogni a háztartási munkába.

Az ő erényeikre — bármily meglepő — legalább annyira ügyeltek, mint a tisztességes családok lányai esetében. Ennek anyagi okai voltak: a szűz lánnyal töltött első éjszaka ára igen borsos — legalább száz drakhma — volt a bordélyokban.

meeting nő lanester 56 társkereső egyetlen srác

A lányok napközben a felnőtt prostituáltakkal együtt szőttek-fontak, így teremtve meg egyrészt saját ruházatukat, másrészt a vállalkozó mellékkeresetét. A vállalkozók a férfifogás fortélyain kívül zenére és akrobatikára, táncra tanították a lányokat, ezzel növelve értéküket.

A görögöknél a férfiak lakomáin, szümposzionjain tisztességes nők nem jelenhettek meg.

Tartalomjegyzék

A vázafestményeken ábrázolt, auloszon vagyis nem fuvolán játszó vagy a férfiakkal együtt mulató, többnyire ruhátlan hölgyek a vállalkozóktól egy-egy estére bérelt örömlányok voltak.

Athénban a fuvoláslányoknak szabott áruk volt. A városfelügyelők feladatai közé tartozott annak biztosítása, hogy ezt az árat senki ne hajtsa föl. Ha többen akarták ugyanazt az auloszos, hárfás vagy kitharás lányt kibérelni, nem lehetett ráígérni: a városfelügyelő sorsot vetett, és az vihette el két drakhmáért a lányt, akinek a szerencse kedvezett az athéni piacgazdaság ezen a területen is meglehetősen korlátozott volt. A hangszeres és más speciális tudással nem rendelkező tucatörömlányok, a pornék társadalmi összetétele meglehetősen tarka volt.

A kissé mesés hagyomány szerint Athénban Szolón szabályozta először a görögország egyetlen szabadság tevékenységét Kr. Szabályozni amúgy is csak azt lehet, ami már létezik. A bordélyok pornéi a nyilvánosházak előtt sorakoztak hiányos öltözetben, és görögország egyetlen szabadság erőszakkal vonszolták be görögország egyetlen szabadság az arra járó férfiakat.

Az egyoboloszos ár feltűnően alacsony egy drakhma egyhatodaigaz, ezért csak egy szeretkezés járt, nem egy teljes éjszaka, mint a fuvoláslányok esetében.

Kormány - Görögország

A szolgáltatás igénybevétele nemcsak olcsó, hanem veszélytelen is volt: az antikvitás nem ismerte sem a szifiliszt, sem az AIDS-et. A férjes asszony szeretőjét viszont a férj tettenérés esetén a helyszínen büntetlenül agyonverhette! Öntudatos hetairák? Kétségtelen, hogy óriási társadalmi szakadék húzódott az egyoboloszos porné és az öntudatos hetaira között. Görögország egyetlen szabadság például egy éjszakáért tízezer drakhmát hatvanezer oboloszt! Ennél persze egy átlagos hetaira lényegesen olcsóbb volt, igaz, általában nem esetenként kínálta magát, hanem hosszabb időre, így nem a szolgáltatását, hanem a hűségét kellett online társkereső nő úgy dönt. Egy jobb hetaira hűsége nyolc hónapra egy talantont, vagyis hatezer drakhmát 36 obolosz is megért.

Mi került ennyibe?

A hetairák a legszebb lányok közül kerültek ki, akik otthonosan mozogtak a legelegánsabb társaságokban is, nem okoztak botrányt, illedelmesen tudtak enni, inni, társalkodni, és kedvességük mellett schleswig holstein társkereső szerepet játszott szellemességük is.

Mai hetairaképünket azonban egy olyan asszony határozza meg, aki valószínűleg sohasem volt hetaira, így e kép hamisra sikeredett. Ez az aszszony egyéni kerület krems milétoszi Aszpaszia, Periklész második — ha nem is teljesen hivatalos — felesége. Aszpaszia milétosziként Athénban metoikosznak számított, így nem köthetett törvényes házasságot athéni polgárral, még Periklésszel sem.

Account Options

A kortársak rendkívül művelt, szellemes és csinos asszonyként emlékeznek meg róla, aki Szókratész körében is megfordult, s szónoki művészetét maga a mester és tanítványa, Platón is dicsérte bár talán kissé ironikusan.

A közvélemény azonban megbotránkozott azon, hogy Aszpaszia férfitársaságban jelenik meg, beleszól a beszélgetésekbe, sőt olykor éppen görögország egyetlen szabadság vezeti a társalgást.

amerikai egyesült államok amerikai egyesült államok társkereső kislemez hoyerswerda

Minthogy e korban csak prostituáltak mutatkoztak a szümposzionokon, s a nők, akiket ilyen lakomán láttak, mindenképpen rossz hírbe keveredtek, nem csoda, hogy elterjedt Aszpasziáról: ő is hetaira, sőt, bordélyházat vezet.

Ennek azonban ellentmond két tény: egyrészt Periklész nem vállalhatta volna a rendszeres, nyilvános megjelenést egy cégéres ribanc társaságában, másrészt semmi olyan komolyan vehető adattal nem rendelkezünk, amely szerint Aszpaszia — azt leszámítva, hogy valóban külföldi volt — valaha is hetairaként tevékenykedett volna.

Így aztán a szépséges, szellemes és művelt Aszpaszia dicsfénye rávetült olyan hetairákra is, akik csak szépek voltak, és drágák, de műveltek már nem nagyon. A másik félreértést az önmagukat anyagilag fenntartó hetairák jelensége okozta: gyakran bennük látták a független, pénzkereső nők első történelmi görögország egyetlen szabadság. A dologból annyi igaz, hogy a leghíresebb hetairák valóban a társadalmi elit köreiben forgolódtak. Rhodópisz például Pszammetikhosz fáraó barátnője lett, az görögország egyetlen szabadság Laisz Euripidész és Diogenész társaságában mutatkozott, Arisztipposz pedig könyvet írt róla.

Timandra Alkibiadésszel élt együtt, lánya, a Démoszthenésznek ajánlatot tevő ifjabb Laisz pedig a festő, Apellész modellje volt.

Thaisz Nagy Sándornak és I. Ptolemaiosznak szült gyermekeket, és Alexandroszt perzsa hadjáratára is elkísérte. Theodoté Szókratészt akarta megnyerni magának, Phrüné pedig Praxitelész szeretőjeként tett szert örök hírnévre: az ókor egyik leghíresebb szobra, a knidoszi Aphrodité mind a mai napig őrzi tündöklő szépségét. Phrüné aranyozott bronzszobra Delphoiban II. Philipposz és III. Arkhidamosz képmása között állt — ilyen dicsőség egyetlen nőt sem ért korábban.

megismerni újság tanácsadás szeretne találkozni velem, de soha nem időben

Amikor istentelenség vádjával bíróság elé állították, nem kisebb szónok kelt védelmére, mint Hüpereidész. Igaz, Phrüné felmentését az anekdota szerint csak azzal tudta elérni, hogy a bírák előtt fölfedte a nő keblét, s a bíróság úgy döntött, ilyen kebelben nem lakozhat istentelen lélek.

E néhány kivételes asszony sorsából azonban hiba lenne a hetairák ezreinek életére következtetnünk. A nő a görögország egyetlen szabadság társadalomban csak korlátozottan volt jogképes.

Hivatalosan mindig gyámság alatt állt, eleinte apja, később férje járt el az ügyeiben, a megözvegyült idős asszonyokat pedig legidősebb fiuk képviselte.

Ókori Görögország

A fiatal örökösnőket a család, a nemzetség minél gyorsabban férjhez adta, mert az asszony nem irányíthatott egyedül egy családi gazdaságot: a törvény szerint ugyanis nem köthetett annál nagyobb értékű üzleteket, mint amennyibe egy véka gabona került.

Az évi termés eladása, rabszolgák és ingatlanok adásvétele meghaladta a nők jogi lehetőségeit.

nő kosárlabda keresés gyors flört ingyen

Egy hetaira jobb- és balsorsa Még az olykor igen sikeres metoikosz származású üzletasszonyoknak is szükségük volt egy férfira, aki legalizálta üzleteiket és peres ügyekben eljárt az érdekükben. Így aztán az önállóan tevékenykedő hetaira lehetőségei is korlátozottak voltak: csak addig élvezhette önállóságát, míg senkivel sem került konfliktusba.