A múlt ideje megismerni


A múlt, mi is az? Elsősorban egy más világ. Gyakran úgy tekintünk vissza rá, mint a vándor, aki a hegyre felfelé menet meg-megáll, összehúzza a szemét, és visszanéz a völgybe.

Hales elder a Tizenkét Apostol Kvórumából Ott szunnyad bennetek a hit világossága, amely csak arra vár, hogy Isten Lelke felébressze és felerősítse a lángját. Kedves testvéreim, hálás vagyok, hogy ezen a konferencián élő próféták teszik tanúbizonyságukat Istenről, a mi Mennyei Atyánkról és az Ő Fiáról, Jézus Krisztusról. Hálás vagyok a Szentlélek tanításaiért. Amint azt megjövendölték, olyan időkben élünk, amikor egyre jobban körülvesz minket az elvilágiasodás sötétsége.

Mindent lát még, de az egész mégis már valószerűtlen. Minden ott van még, ahol lennie kell, ott és úgy, ahogy hagyta, de valahogy mégis egészen másképp.

Aki eltávolodott, az már más perspektívából látja, amit maga mögött hagyott. Más világba lépett.

Az eseményen jelen volt dr.

Milyen volt az a más világ? Milyen volt a múlt?

Ezek is érdekelhetik

Nagy a kísértés, hogy elfeledjük: a múlt valamikor jelen volt, vagyis törékeny, véletlenszerű, lehetőségekben gazdag, bizonytalan kimenetelű. Milyen volt Magyarország múltja, közelmúltja?

a múlt ideje megismerni

Milyen volt a század, amit épp most hagytunk magunk mögött? A múlt ideje megismerni olyan könnyű magunk mögött hagyni? Szakály Sándor a Katonákról, történelemről, önmagunkról alcímet adta könyvének, amely első kötetéhez hasonlóan - melyet szintén az Ister Kiadó gondozott - egy hét után tudni kapcsolat hadtörténelem, a két világháború alatti és közötti történelem kérdéseivel foglalkozó kisebb-nagyobb írásait foglalja magában.

a múlt ideje megismerni

Meet multideje tárgyalja Trianon hatását, es hadba lépésünket, a zsidó munkaszolgálatosok és a II. Elemzi Jány Gusztáv és Bárdossy László tragikus alakját. Szakály azt vallja, "az igazság nem függhet attól, a múlt ideje megismerni győz". Ezért indulatoktól mentesen, az igazság felderítésének szándékával közelíti meg az általa vizsgálandó eseményeket. Közhelyekkel, rosszindulatból vagy tudatlanságból terjesztett tévedésekkel, rágalmakkal száll szembe.

Latorcai János: Jó a múltat újra és újra megismerni

Tényeket, adatokat sorol, vitatkozik és érvel. Mindig higgadtan, mindig határozottan.

a múlt ideje megismerni

És méltányosan. Szakály jó történész és jól is ír.

megismerni múlt idő németül • Magyar-német szótár

És ami a legfontosabb, tud kérdezni. Mert csak aki kérdezni tud és mer, az találhat válaszokat. És ő talál. Ezek a válaszok sok esetben nem esnek egybe az évtizedek óta terjesztett sztereotípiákkal, és sokszor nem is olyan egyszerűek.

  1. Frankfurter rundschau társkereső
  2. Interneten lehet ismerkedni

A múlt ideje megismerni a történelmi helyzetek sem egyszerűek, és a lehető legritkább esetben fekete-fehérek. Még akkor sem, ha nálunk évtizedeken keresztül ilyen történelmet írtak és tanítottak.

Hadat üzenni, kiugrani a háborúból, ilyen horderejű döntéseket mérlegelni és meghozni sokunknak sokáig hipotetikus, a múlthoz köthető dilemmáknak tűntek. Évtizedeken keresztül békében éltünk, és diktatúrában, a döntések felelősségétől megfosztva, illetve felmentve. Ma azonban magyar katonák harcolnak Irakban, még ha önkéntesek is. A magyar társadalom, a magyar értelmiség úgy tesz, mintha ez nem az ő ügye lenne.

a múlt ideje megismerni

Nem folytat nyilvános diskurzust arról, helyes-e, ha részt veszünk ebben a háborúban, mint ahogy nem tárgya a közbeszédnek az sem, hívja-e haza a kormány a katonákat, vagy sem. Pedig ez is mindannyiunk ügye. Minden európaié és minden magyaré is.

a múlt ideje megismerni

Ez a múltban tallózó könyv rávilágít arra, hogy a történelem csak nagyon ritkán teszi föl a kérdéseit egyértelműen. Választani, dönteni rendszerint nem a hófehér és a koromfekete között kell. Választani, dönteni nekünk, magyaroknak, vezetőinknek, politikusainknak csak nagyon ritkán lehetett jó és rossz között.

Többnyire csak a rossz és a kevésbé rossz között választhattak.

  • A múltat megismerni, a jelent megérteni | Pedagógiai Folyóiratok
  • Minden nemzedék köteles megismerni a múltját | Felvidéauxx.hu
  • Flört, anélkül, hogy a szerelem
  • A múlt század végén fejeződik be a természettudományoknak az a korszaka, amikor egy ember már képtelenné válik arra, hogy akár egyetlen tudomány összes eredményeiről is képet tudjon alkotni magának.

S ne feledjük el: az elmaradt vagy késlekedő politikai döntéseket a fölgyorsult történelmi idő mindig visszaminősíti, visszasorolja a rossz lépések körébe. Emlékeztetnek minket ezek az írások arra is, hogy a kényszerhelyzetben hozott döntéseknek néha meglehetősen súlyos következményei voltak. A felelősség alól természetesen mindez nem mentesít.

De tudnunk kell: a jó döntésekhez szabadságfok, mozgástér kell, amelyre ugyan vágyunk, de amelynek történelmi-politikai meghatározottságaink miatt elég ritkán voltunk birtokában.

Nemcsak a jó döntéseknek, hanem még a rossz és a kevésbé rossz közötti választásnak is három alapvető feltétele van: politikai tapasztalat, történelmi elemzőkészség és felelősségtudat.

Friss hírek

Gyakoroljuk, tökéletesítsük tehát elemzőkészségünket az ebben a könyvben ismertetett helyzetek pontos analízisével! Ismerjük meg múltunkat, okuljunk az elődök életéből, döntéseik következményeiből!

S azt tudom ajánlani mindannyiunknak: képzeljük magunkat a helyükbe, mielőtt pálcát törnénk fölöttük. Ezért tehát lapozgassuk Szakály Sándor könyvét, és gondolkozzunk el vele együtt azon, miért és hogyan gondolkodtak eleink, akiknek akkor és ott, azoknak az információknak a birtokában kellett dönteniük háborúról és békéről, vagyis életről és halálról.

Szakály Sándor ebben a könyvében is erre törekszik.

a múlt ideje megismerni

Szakály Sándor: Század vagy ezred? Katonákról, történelemről, önmagunkról. Ára: Ft.