Kutatási ösztöndíj nő, L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj


A Kelet-Közép európai társadalom mentalitástörténete A Kelet-Közép európai politikai kultúra előtt és után: kontinuitás és diszkontinuitás A történelem értelme és értelmetlensége Egzisztenciális problémák a modern világban 2.

Nők a tudományok világában - 2015.10.01. - auxx.hu

Közép- Európa és V4 A tématerületen érvényesen megítélhető ösztöndíjak száma: legfeljebb 2 tapasztalt szenior és legfeljebb 2 pályakezdő kutatói ösztöndíj hónapos időszakra.

A pályázat benyújtása angol nyelven történik.

kutatási ösztöndíj nő

Pályázati feltételek Jelentkezési határidő: Tapasztalt szenior kutató kutatási ösztöndíj nő A kategória jelentkezőinek az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesíteniük kell: Bármely hazai vagy külföldi felsőoktatási vagy akadémiai intézmény egyetem vagy kutatóintézet szenior tanácsadói, vagy kutatói, oktatói, illetve óraadói akadémiai doktor, habilitált kutatási ösztöndíj nő ; vagy Kivételes esetben olyan szakértők jelentkezése is elfogadható, akik bár nem rendelkeznek tudományos fokozattal, kimagasló tudományos vagy szakmai kutatási ösztöndíj nő, kutatói, vagy művészi tapasztalatot mutatnak fel.

Ezen jelentkezőktől elvárás, hogy nemzetközileg elismert kvalifikációikat, szakértelmüket a kutatás, valamint a posztgraduális képzések területén kamatoztassák. Ilyen eseteket képeznek: Valamely nemzetközi szervezet szenior tisztségviselői pl.

kutatási ösztöndíj nő

Az elbírálásnál előnyt jelent: 10 év tanítási tapasztalat hazai vagy külföldi egyetemeken; Szakmai tapasztalat alapján a Bíráló Bizottság által adományozható ösztöndíj havi összege a KRAFT Társadalmi Innováció, Hankiss Központ és Kutató Archívum témái esetében legfeljebb Szakmai tapasztalat alapján a Bíráló Bizottság által adományozható ösztöndíj havi összege a Közép-Európa és V4 téma esetében legfeljebb A Bíráló Bizottság dönthet a tapasztalt és pályakezdő kutató kategóriák közti átsorolásról.

A jelentkezési határidő A jelentkezések nyelve a V4 és Közép-Európa témái esetében az angol, kutatás munkanyelve angol.

kutatási ösztöndíj nő

A pályázatokat elektronikusan szkennelve és aláírva, PDF és Word formátumban és eredetiben kérjük beadni a következők szerint: Az elektronikus beküldés a scholarship iask. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírva, egy példányban, postai kutatási ösztöndíj nő is eljuttatja az alábbi címre: Agárdi Izabella Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Institute of Advanced Studies — Kőszeg, Pf.

H Az eredeti, aláírt dokumentumok postára adásának határideje a postabélyegzés legkésőbbi időpontja : Az elektronikus beküldött pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal pl online társkereső és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben az formailag és tartalmilag megfelel a pályázati kiírásban előírtaknak.

kutatási ösztöndíj nő

Hiánypótlásra 1 alkalommal, a jelentkezési határidőtől számított 3 munkanapon belül van lehetőség. A késedelmesen, valamint a formailag nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázatok Bíráló Bizottság általi elbírálására nem kerül sor.

A pályázat benyújtásának díja nincs.

kutatási ösztöndíj nő

A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Főosztályvezető a pályázat postai beérkezésétől számított 7. A pályázat tartalma kitöltött jelentkezési lap Letölthető Jelentkezési lap — Word kutatási terv maximum 5 oldal A pályázó havi bontású kutatási munkatervet nyújt be, amelyben ismerteti a tervezett kutatás előzményeit, a célkitűzést, bemutatja az alkalmazni kívánt módszereket, a tervezett kutatás kapcsolódási pontjait a kutatócsoport egyéb kutatási területeivel, és megjelöli a várható tudományos eredményeket, valamint az eredmények tudományos, illetőleg társadalmi hasznosíthatóságának jelentőségét és a végrehajtáshoz rendelkezésre álló más forrást.

kutatási ösztöndíj nő