Flört sy


Dunántúli Napló, Az előadá­sokat változatlanul öt helyszí­nen tartják meg. Flört sy nyitó és a záró előadások a Pécsi Balett idei Baleit-est '81 című Bartók- műsorával Fából faragott ki­rályfi, Cantata profana, - ko- j-eográfus: Eck Imre; — és az Qperaház előadásában a Cso­dálatos mandarin, koreogr.

Két flört sy együttes vendégjá­tékát láthatjuk itt.

Angol-magyar szótár

A többi helyszínen az elmúlt nyár néhány sikeres bemutató­jának Magnificat, Énekek éne­ke, Dante szimfónia, Balettek kórusmuzsikára fölújítása mel­lett új kamara baletteket látha­tunk Eck Imre' koreográfiái nyomán.

Bartók zenéjére. A Barbakán bástyában a Hegedű­duók; a Tettyei Játékszínen a Csángó ballada c, balettfantá­zia; a Villányi Szoborparkban a hagyományos vasárnap dél­előtti matinékon a Szabadban c.

A Flört sy Játékszínen a tánc­játék műfajában láthatjuk Sophokles Antigonéját Bagos- sy László rendezésében, Vidáko- vits Antal koreográfiájával va­lamint a pécsi Baranya Tánc- együttes önálló estjét A lako­dalom húsvétkor kezdődhet'cím­mel, A különböző helyszíneken számos egyéb program egészíti ki a Pécsi Nyári Színház idei műsorát.

törökországban társkereső

A delegációt, amely a magyar—vietnami gazdasági és műszaki-tu­dományos együttműködési bizottság IX. Kedvezményesen - félidőben Még a héten olcsóbban Nem hóvégi kiárusítás téli vásár: slágercikkekkel, újdonsá­gokká!. A kereskedők friss téli holmikkal lepték meg a vásár­lókat a dél-dunántúli boltokban. Bár a téli vásár első félideje forgalmas volt, a flört sy hétre is elegendő készlettel várják a vevőket.

Jacob Forever - Quiéreme (Official Video) ft. Farruko

A komlói Csille Áruházban, a pécsi nag. A szekszárdi Korzóban egymillióval nagyobb árukész­lettel indították a vásárt, mint tavaly, s férfi, női csizmák gaz­dag választékát vonultatták fel.

Pécsett, a Mecsek Áruházban a női flanell hálóingek és a férfi­sapkák kerültek a flört sy. A Centrumban nagy érdeklődés kísérte az öltönyök vásárát, s megnyugtatta a vevőket, hogy az extra méretekben is válogdt- hattak. A kaposvári Somogybán a nyúlszőr sapkák és a komlói Csillében a hazai flanell szö- 'vetek voltak még igen 'kelen­dők.

online társkereső profilját naponta

A téli vásár félidején mór a következő akciókat tervezik az áruházakban. Korzó Áru­házban folytatják a népszerű akciót: az üzemekben megszer­vezik a kihelyezett kedvezmé­nyes vásárt.

És indulnak, a szinte minden napra meglepe­tést tartogató, hétfői, csütörtöki és keddtől keddig akciók. Hol, melyik nap van divatban. Munkatár­saink a héten Szigetváron jártak. A lap hatodik olda­lán olvasható összeállítás­ból egyebek között meg­tudhatják, hogy hogyan maradhat talpon az önál­lósult Cipőgyár, amelynek bankszámláján az év ele­jén egyetlen fillér sem ma­radt.

Szigetvári útikalauz­ból viszont darab van raktáron — Pécsett. Sziget­váron azonban hiába is ke­resi a turista Mindezek­ről bővebben tehát a 6. A korcsolya alá való, jó rit­musú zene, a színes sapkák ka- valkádja azokat is idecsábítot­ta, akik véletlenül jártak erre­felé. Előkerültek a mű- és a hokikorcsolyák, a me­leg holmik, és a Szombat dél­utáni nem hivatalos nyitáson is csaknem annyian voltak, mint tegnap délután.

Angol-magyar szótár

Kora délután már közel Az előttünk elsuhanó flört sy rövid úton, rutinosan. A 66 éves Kiss Zoltán tegnap feleségé­vel és lányával együtt a mű­jégpályán töltötte a délutánt. A tárgyalásokon átte­kintik a két ország együttmű­ködését, s meghatározzák a jövőbeni feladatokat. Líbiával az as évek ele­je óta tartunk fenn számottevő gazdasági kapcsolatokat.

Angol - Magyar Szótár | flirt

A két ország közötti áruforgalom és között megkét­szereződött, az elmúlt évben túlhaladta az 50 millió dollárt. A műszaki-tudományos együtt­működés keretében jelenleg magyar szakértő dolgozik Líbiában, zömében az egész­ségügy területén.

Magyaror­szágon líbiai vasúti szak­értő és 9 orvos képzése folyik.

nem tudok találkozzunk

Arató László felvétele jambósapkás fiúcskának. Mindkét lábát egyformán használja, és nagy biztonsággal mozog. A testvérével jött ki. A műjégpálya vezetője, Orosz Ferenc is elégedetten nézelő­dik.

Bár a befogadóképesség kor­látozott, most csak arra vigyá­zunk, nehogy túl sokan menje­nek egyszerre a jégre. A belé­pés teljesen ingyenes, tavaszig próbaüzemet tartunk. Sóvár szemű kisfiú támaszko­dik a palánknak. Husak-Kania találkozó Prágában Gustáv.

Husáknak, Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Köz. A prágai várban megtartott baráti tárgyalásokon a két test­vérpárt vezetői tájékoztatták egymást országaik helyzetéről és pártjaik tevékenységéről, vala­mint a CSKP és a LEMP előtt jelen időszakban álló legfon­tosabb feladatokról.

Világ proletárjai, egyesüljetek!