Találkozó nő a 77


találkozó nő a 77 társkereső nők ci

Békés Megyei Népújság, Április e, az ifjúsági nemzetközi szolida­ritási nap alkalmából egész na­pos programot szervezett a KISZ járási bizottsága. A szoli­daritási napon részt vett Juan Godoy Jamett találkozó nő a 77 fiatal, aki tagja' a Chilei Kommunista Pártnak, és a párt ifjúsági szer­vezetének.

Keresés a playeren

A chilei vendéget Mezőkovács- házán Strasinszki István, a KISZ járási bizottságának titká­ra tájékoztatta a járási ifjúsági mozgalomról. Délután Battonyán folytatódott a program, ahol Jászberényi Sándor, a KISZ köz­ségi bizottságának titkára fogad­ta a vendéget, majd bemutatta Battonvát: megtekintették a fel- szabadulási emlékparkot mondások hamarosan találkozik em- j lékművet.

Sokáig emlékezetes I marad a battonyai gimnázium KISZ-esei számára a chilei ven- I déggel folytatott beszélgetés, melyre baráti találkozó kereté­ben került sor. Kevermesen rendezték a szoli­daritási estet, melyen a község és a környékbeli hat kisközség fiataljainak képviseletében két­százan vettek részt.

találkozó nő a 77 fizető társkereső

Az esten Roczkó Milán, mezőkovácsházi járási úttörőelnök mondott ün­nepi beszédet, majd Juan Godoy Jamett beszélt az elnyomott chi­lei nép nehéz sorsáról, harcáról.

Fttlyfalás jgyére Szocialista brigádok autós találkozója Rajtol az autós ügyességi verseny egyik kocsija Érdekes kezdeményezésre vállalkozott egy országos szol­gáltató vállalat néhány Békés megyei szocialista brigádja. A GELKA megyei kirendeltségé­nek és a Magyar Autóklub, me­gyei szervezetének kezdeménye­zésére autós csillagtúrát és szo­cialista brigádtalálkozót szer­vezlek szombaton és vasárnap megyénkben.

A mintegy dolgozót foglalkoztató GELKA Vállalatnak csaknem szo­cialista brigádja van, a főváros­tól kezdve a legkisebb faluig szolgálják a lakosságot.

Fontos dolgok

A találkozó első helyszínére, a szarvasi arborétumhoz szom­baton reggel egymás után gör­dültek a személygépkocsik, s valamennyiben minden hely foglalt volt. Tíz óra előtt né­hány perccel érkezett meg a vállalat panoráma autóbusza találkozó nő a 77 azokat a brigádtagokat hozta, akiknek nincs személygépkocsi­juk.

Horváth Ferenc, a Magyar Autóklub megyei szervezetének elnöke üdvözölte. A kétórás arborétu- mi séta után rendőrségi kocsi vezetésével megindult Békés­csabán át Gyulára a mintegy 50 személygépkocsiból álló autó­karaván.

Skodák és ki tudja felsorolni, milyen márkájú autók falták a kilométereket. A délután város­nézéssel, kocsijavítással és pi­henéssel telt. Ismerkedési esttel folytatódott a nap.

Account Options

Bármennyire meglepő, de olyan szocialista brigádok találkoztak, melyek nem ismer­tek egymást. Kettőjükhöz csatlakozott Ká­rolyi Magdolna, a számítástech­nikai főosztályon dolgozó, a 13 fős Angela Davis Szocialista Brigád vezetője. Eddig csak a gyulai, a csabai kolbász­ról és a fehér kenyérről ismer­tem a megyét.

Aztán szóba jöttek a munka­helyi, szakmai gondok is. Meny­nyi a színes tv, abból találkozó nő a 77 a Color Stár aránya, hogyan vált be az általánydijas javítás, mi­lyen az alkatrészellátás, sok-e a reklamáció? Vasárnap délelőtt a Park Szálló előtt a MÁK gyulai cso­portja autós ügyességi versenyt rendezett a brigádoknak.

  1. Ismerős dwds
  2. Pénzt flört
  3. A benne szereplő információk elavultak lehetnek.
  4. Ez a 29 éves nő 77 első randin vett részt az elmúlt 2 évben | Az online férfimagazin
  5. Udo lindenberg új egységes

Egyéni versenyben Tóth Gábor, Székelyhídi Lajos és Sziics Jó­zsef mindannyian debreceniek végeztek az első három helyen. A brigádvetélkedő győztese a békéscsabai Május 1.

találkozó nő a 77 egyetlen ember lakás

Szocialista Brigád lett, a második helyet szerezte meg a debreceni Lehel, harmadik helyen végzett a zug­lói Sinus Szocialista Brigád. Az értékes ajándéktárgyakat és a hasznos autófelszereléseket a győzteseknek és a helyezettek­nek Lődy András és Balta Já­nos.

Békés Megyei Népújság, 1977. április (32. évfolyam, 77-100. szám)

Tóth Gábornak Lödy András nyújtja át a dijakat Kép, szöveg: Szekeres András Jó szervezéssel gyorsíthatok a tavaszi mezőgazdasági munkák Tegnap tartotta idei első ülé- I sét a megyei mezőgazdasági j szervezési bizottság. A kibőví­tett operatív tanácskozáson j megjelent Csatán Béla, az!

találkozó nő a 77 portugál társkereső

Szabó Sándor, a megyei tanács általá­nos elnökhelyettese, a szervezé­si bizottság elnöke. A szoká­sostól eltérő operatív bizottsági ülésre a tavaszi mezőgazdasági munkákban jelentkező nehézsé­gek miatt került sor.

A-csoport

A belvíz, amely súlyos káro­kat okozott, lelassította a mun­kát. Ebben az időszakban foko­zottan szükség van a megyei irányító szervek koordinálására. Április tól a Körösi Vízügyi Igazgatóság területén éjjel-nap­pal dolgozó szivattyúk mintegy 90 millió köbméter vizet távolí­tottak el a földekről.