Mentes találkozó algéria, Népújság, 1969. augusztus (20. évfolyam, 176-201. szám)


Előszó A Az e témának szentelt első négy cikkben Gulnur Aybet az angliai Canterbury-ben működő Kent-i Egyetemtől a csúcstalálkozót történelmi összefüggéseiben helyezi mentes találkozó algéria, és értékeli jelentőségét.

Daniel Speckhard, a NATO-főtitkár kabinetirodája politikatervező egységéről azt magyarázza el, hogy miként kezdte el a Szövetség az iraki biztonsági erők kiképzését.

Stefan Melnik, egy nemzetközi ügyekkel foglalkozó szabadfoglalkozású író egy hamarosan megjelenő, a NATO-ról íródott könyvet ismertet, amely segítséget mentes találkozó algéria azoknak a diákoknak, akik a Szövetség megismerésére törekednek. Az interjúban Jean-Louis Py tábornok, a Nemzetközi Biztonsági Segítségnyújtási Haderő parancsnoka Afganisztán jelenlegi biztonsági igényeit tárgyalja a történelmi elnökválasztás után.

Richard Nelson, az Egyesült Államok Atlanti Tanácsától a NATO hozzájárulását elemzi a terrorizmus elleni küzdelemhez, és javaslatokat tesz arra, hogy miként lehetne azt tovább javítani.

Egy új történelmi dossziéban Ryan C. A kiadást a NATO bővítését, partnerkapcsolatait és stratégia kapcsolatait ábrázoló interaktív térképek teszik teljessé. Christopher Bennett Egy új transzatlanti konszenzus felé Gülnur Aybet történelmi keretbe helyezi az isztambuli csúcstalálkozót, megvizsgálja annak tartalmát és értékeli jelentőségét A NATO tizenhetedik — a hidegháború véget óta hetedik - isztambuli csúcstalálkozójának előjelei mentes találkozó algéria baljóslatúak voltak a szövetségesek között az Irakkal kapcsolatos politikát illető nézeteltérések miatt.

Ennek ellenére a Szövetség első, 26 szövetséges részvételével tartandó csúcstalálkozója sikeres volt abban a tekintetben, hogy egy tartalmas új mentes találkozó algéria együttműködési napirendet prezentált. Az Isztambulban elfogadott intézkedések előrevitték a Ily módon az isztambuli csúcstalálkozóra úgy kell emlékezni, mint a NATO folyamatos hidegháború utáni fejlődésének egyik mérföldkövére.

Pécsi Politikai Tanulmányok 3.

Június végén, két intenzív nap során, a Szövetség vezetői megerősítették a transzatlanti kapcsolat és a közös transzatlanti értékek tartós jelentőségét és arra törekedtek, hogy az együttműködés hídjait építsék más találkozz új emberekkel bern felé is. Döntést hoztak arról, hogy kiterjesztik a szövetséges műveletek tartalmi körét és természetét, erős kapcsot teremtve a politikai kötelezettségvállalások és a teljesítésükhöz szükséges erőforrásokhoz való hozzáférés között, intézkedéseket hoztak a Szövetség képességeinek javítására, hogy az meg tudjon felelni a biztonsági kihívások szélesebb körének, különösen a terrorizmus által előidézett veszélynek; valamint támogatta a meglevő partnerekkel való kapcsolatok erősítésére irányuló kezdeményezéseket, beleértve a Kaukázusra és Közép-Ázsiára irányuló új regionális fókuszt, illetve azokat, amelyek új partnerekkel való kapcsolatok létrehozására mentes találkozó algéria, különösen a szélesebb Közel-Keleten.

A közbenső években a Szövetség figyelemre méltóan hosszú utat tett meg az es madridi, az es washingtoni, a es prágai és most a es isztambuli csúcstalálkozókkal, amelyek egyaránt mérföldkövet jelentettek a NATO alkalmazkodásában és átalakulásában annak érdekében, hogy megfeleljen a XXI. Kialakuló új transzatlanti konszenzus Az iraki válság ban a transzatlanti kapcsolatokban nemcsak az Egyesült Államok és Európa néhány része, hanem az európai államok között is szakadást idézett elő.

Habár irreális lenne feltételezni, mentes találkozó algéria a transzatlanti kapcsolatok visszatérnek ahhoz a status quo-hoz, amely az iraki háború előtt létezett, Isztambulban egy új transzatlanti pragmatizmus kezdett kibontakozni.

A nap videói

Ez viszont megnyitotta az utat egy szilárdabb partneri viszony előtt, az Atlanti-óceán két oldala között, a közös biztonsági érdekek realitása és a közös cselekvés megvalósítható kerete alapján. Bármilyen mélyek legyenek a nézeteltérések Irak lerohanása miatt, a jelenlegi helyzet abban az országban olyan, hogy egyetlen európai államfő sem kívánhatja annak további romlását. Habár a mostani nyugtalanság és instabilitás pillanatnyi önigazolásul szolgálhat azoknak, akik ellenezték a beavatkozást, a körülmények minden további romlása egy sor biztonsági probléma elburjánzásának kockázatával fenyeget Európa küszöbén.

Hasonlóképpen, most, hogy Afganisztán rátér a demokrácia felé vezető hosszú útra, nem lehet magára hagyni, hogy visszafejlődjön kudarcot vallott állammá és egy terrorista menedékké.

arra irányul maid of avignon

Az Atlanti-óceán mindkét oldalán valódi elkötelezettség mutatkozik az ország tálib korszak utáni hatóságainak segítése iránt.

A kialakuló transzatlanti konszenzus alapjául szolgáló téma, ahogy ez az isztambuli csúcstalálkozón megmutatkozott, annak együttes belátása, hogy a stabilitás kivetítése az euró-atlanti területen túl alapvető fontossággal bír a NATO tagállamok biztonsága számára.

Az Afganisztán és Irak iránti kötelezettségvállalások ennek az új konszenzusnak a megnyilvánulásai, ami a NATO horizontjának Európán túl történő kiterjesztésével jár, és amely arra kötelezi majd a Szövetséget, hogy olyan képességeket fejlesszen ki, amelyek biztosítják felkészültségét az ilyen műveletekre.

Balkánon túli prioritások A hidegháború utáni időszak nagy részében a NATO arra összpontosított, hogy partnerséget alakítson ki közép- és kelet-európai legközelebbi szomszédjaival, valamint hogy újjáépítse a stabilitást a volt Jugoszláviában: azon a két területen, ahol a Szövetség eddig sikeres volt.

Az EU és a NATO bővítési folyamata, mely egyaránt idén mentes találkozó algéria meg a gyümölcsét, a stabilitás mentes találkozó algéria terjesztették tovább Európa keleti része felé és nagyobb lehetőségeket nyitottak a távolabb fekvő országokkal való új partneri kapcsolatok kiépítése mentes találkozó algéria.

A továbbiak itt: Világ

A Szövetség az elmúlt években képes volt szisztematikusan csökkenteni a NATO által vezetett műveletekben részt vevő katonák számát a volt Jugoszláviában, és ily módon erőforrásokat felszabadítani az euró-atlanti térségen túli műveletekhez.

Habár a biztonsági helyzet Koszovóban olyan, hogy a NATO-nak az előre látható jövőben kötelessége továbbra is a jelenlegi csapatlétszámmal jelen lenni, a Szövetség hivatalosan bejelenthette Isztambulban, hogy az év végére befejezi küldetését, az Stabilizációs Haderőt SFORBosznia és Hercegovinában.

A Szövetség mindazonáltal fenntart majd egy katonai parancsnokságot Szarajevóban, amely arra összpontosítja majd figyelmét, hogy Bosznia és Hercegovinának segítséget nyújtson a Békepartnerségre való felkészülésben és a védelmi reform végrehajtásában, és támogatni fogja a volt Mentes találkozó algéria foglalkozó hágai Nemzetközi Büntető Bíróság működését, különösen a háborús bűnökkel gyanúsított személyek letartóztatásával.

Mentes találkozó algéria SFOR megszüntetéséről és az EUFOR felvonultatásáról bővebben lásd Lionel Ponsard Egy új biztonság korának hajnala című cikkét Új partnerségek A Szövetség vezetői Isztambulban megállapodtak arról, hogy az Euró-atlanti Partnerségi Tanács és a Békepartnerség keretén belül erősítik a meglevő partnerségeket, felkértek hét, a Szövetség Mediterrán Dialógusában résztvevő országot — Algériát, Egyiptomot, Izraelt, Jordánit, Mauritániát, Marokkót és Tunéziát —, hogy létesítsenek ambiciózusabb és kiterjedtebb partneri kapcsolatokat, és segítséget kínált a szélesebb közel-keleti régiónak az Isztambuli Együttműködési Kezdeményezés elindításával.

A Szövetség már a prágai csúcstalálkozón létrehozta az Egyéni Partnerségi Akciótervet és a Terrorizmus-ellenes Partnerségi Akciótervet. Ezek a programok, amelyek a partnerek igényeihez szabottak, és amelyek a közös felelősség elvén alapulnak, valamint a Védelmi Intézmények Építésének Partnerségi Akcióterve, amelyet Isztambulban jelentettek be, hogy segítsék a partnereket felelős demokratikus védelmi intézmények kiépítésében, jelentik azokat az alapvető eszközöket, amelyekkel a Szövetség partnerségi tevékenységeit ezen túl a Kaukázus és Közép-Ázsia országaira összpontosítja.

A Szövetséges vezetők döntést hoztak arról is, hogy különleges képviselőt neveznek ki a teljes régióért — akiről azóta tudni lehet, hogy ő Robert Simmons, a NATO politikai és biztonságpolitikai kérdésekért felelős főtitkár-helyettesének helyettese, és megfelelő időben két összekötőt tisztviselőt neveznek ki, egyet-egyet az egyes területeken.

Hozzászólások navigáció

A partnerországoknak és a NATO-nak együtt kell meghatároznia az együttműködésnek azokat az adott területeit, ahol a Szövetség képes szakértői segítséget és támogatást nyújtani. Ezek közé tartoznak az illegális csempészettel szembeni határbiztosítás, kézi- és könnyűfegyverek átadása, hírszerzési információk megosztása, védelmi reform, költségvetés és tervezés, polgári-katonai kapcsolatok, valamint képzés elérhetősége és együttműködési képesség a NATO által vezetett béketámogatási műveletekben való részvétel lehetővé tétele érdekében.

A partnerségnek ez a funkcionális megközelítése, az együttműködés fejlesztése olyan szűk technikai területeken, ahol közös érdekek és igények vannak, szándék szerint segíteni fogja a Partnereket a terrorizmus fenyegetése elleni küzdelemben és támogatja a regionális stabilitást és biztonságot.

Hasonlóképpen, az Isztambuli Együttműködési Tanács is a gyakorlati együttműködés előmozdítására törekszik az érdekelt országokkal a szélesebb Közel-Keleten, kezdve a Perzsa-öböli Együttműködési Tanács országaival, hogy a régióban való új transzatlanti szerepvállaláson keresztül fokozza a biztonságot és a stabilitást. Afganisztánban, ahol a NATO Ily módon az ISAF képes lesz biztonságot nyújtani kilenc afgán tartományban, összesen négyzetkilométer területen Kabul körül, és négyzetkilométeren az ország északi részében.

A NATO abba is beleegyezett, hogy további csapatokat vonultat fel a választási folyamat támogatására, az előkészítési szakaszban és a választások alatt, beleértve egy fős gyors reagálású haderőt.

Bejelentkezés

Amellett, hogy elkötelezte magát afganisztáni jelenlétének kiterjesztése mellett. A NATO már támogatást nyújt a lengyel vezetésű többnemzetiségű hadosztálynak, Irak középső és déli részén. Egy Kiképző Misszió, amely NATO országok mintegy 50 hivatásos és nem hivatásos tisztjéből áll, augusztus közepén érkezett meg Irakba és már megkezdte a kiválasztott iraki személyzet kiképzését.

A Szövetséges vezetők azzal is megbízták a főtitkárt, hogy az Észak-atlanti Tanács általi megfontolásra dolgozzon ki további javaslatokat az új keletű iraki biztonsági intézmények támogatására.

Nemzetközi koordinátori találkozó. Debrecen, november - PDF Ingyenes letöltés

Ez egyengetheti az utat a NATO szélesebb körű iraki szerepvállalás előtt az elkövetkező hónapokban és években. Új képességek Ahhoz, hogy felnőjenek az afganisztáni és iraki, és valószínűleg más egyéb, az euró-atlanti területen túli küldetések kihívásához, a szövetségeseknek folytatniuk kell katonaságaik mentes találkozó algéria, hogy azok gyorsan bevethetők legyenek távoli helyeken és fenntarthatók legyenek a helyszínen.

Arról is gondoskodniuk kell, hogy a Szövetség fel legyen szerelve egy feladat ellátására, amint annak felvállalásáról politikai döntés születik.

Eddig nem ez volt a helyzet. Míg Másrészt a NATO haladást ért el a Szövetség katonai képességeinek átalakítása terén a prágai csúcstalálkozó óta. Ésszerűsítette a vezetési struktúrát és létrehozott egy Szövetséges Átalakítási Parancsnokságot a reformok ütemének fenntartására, és hogy más NATO-tagországokban is kirobbantsa a katonai ügyeknek azt a forradalmát, amely megváltoztatta azt, ahogy az Egyesült Államok a hadviselésre képes az utóbbi években.

Népújság, A jordán uralkodót és kísé­retét a kairói repülőtéren Nasszer elnök és több más vezető egyiptomi személyi­ség fogadták. Husszein meg­érkezése után azonnal meg­kezdte tárgyalásait Nasszer elnökkel. ALGÍR: Algéria szombaton közölte, hogy kész részt venni az isz­lám nemzetek tervezett csúcs- értekezletén és helyszínként Rabatot, Marokkó fővárosát javasolja.

A Prágai Képességek Kötelezettségvállalással összhangban előrelépés történt a stratégiai tengeri és légi szállításban, valamint a levegőben való üzemanyag feltöltés terén, illetve egy Szövetségi Földi Felderítő Rendszer kifejlesztésében. A gyakorlatban ez azt jelenti: a NATO tagok a jövőben elkötelezik magukat, hogy haderőik nagyobb hányadát vonultatják fel és tartják fenn Szövetségi műveleteknél, ily módon ténylegesen biztosítva, hogy a NATO rendelkezzen állandóan elérhető eszközökkel és haderőkkel.

Megosztott csapattal készül Algéria Szlovénia ellen Az algériai válogatottnál feszült a hangulat, mert Rabah Szadan szövetségi kapitány elvette a csapatkapitányi karszalagot Jazid Manszuritól, de a szlovének is rendkívül idegesek bemutatkozásuk előtt. A C-csoportban az angol és az amerikai válogatottat tartják a négyes favoritjának, míg Algériát és Szlovéniát kevesen gondolják továbbjutásra esélyesnek. Az afrikai együttesnél meglehetősen nagy a feszültség a szövetségi kapitány egyik döntése miatt, ugyanis Rabah Szadan korábban kijelentette, hogy a csapatkapitány, Jazid Manszuri csak kispados lesz az első találkozón. Döntését a kapitánya a középpályás gyengébb formájával indokolta, mire Manszuri akit a felkészülési mérkőzések során a szurkolók is kifütyültek azzal fenyegetőzött, hogy otthagyja az edzőtábort.

A NATO támogatta védelmi tervezési és haderő generálási eljárásainak változtatásait, amelyek célja, hogy egy művelet megindítására vonatkozó politikai egyetértést összekapcsolják a végrehajtásához szükséges haderők biztosításával. A NATO vezetői elfogadták egy csúcstechnológiai képességeket tartalmazó csomag kidolgozását is, hogy a polgárokat és a katonai erőket egyaránt meg lehessen védeni a terrortámadásokkal szemben. Ezek közé tartoznak a tömegpusztító fegyverek elleni védelmek, a repülőgépek védelmi vállról indítható rakéták ellen, a helikopterek védelme, kikötők és hajók védelme, védelmek rögtönzött robbanóeszközök ellen, és aknák jobb észlelése.

a hölgy szeretőt keres

A NATO csúcstechnológiával működtetett terrorista-ellenes hálózatáról lásd bővebben Marshall Billingslea Technológiával a terrorizmus elleni harcban című írását. Isztambulon túl Tekintettel a NATO helyzetére és a nyilvánvaló hasadásra a politikai szolidaritás terén, az iraki hadjáratot megelőző időben, sok szempontból figyelemre méltó, milyen messzire jutott a Szövetség a közbenső időszakban.

Habár számos Isztambulban előterjesztett kezdeményezés lényegében mentes találkozó algéria intézkedés, amelynek a Szövetségek és Partnerek teljes mértékben szentelheti erőfeszítéseit vagy sem, társkereső keresztények Szövetség ma jobb állapotban mentes találkozó algéria, mint ahogy a legtöbb elemző azt egy évvel korábban jósolta, és ambiciózus napirenddel rendelkezik a transzatlanti együttműködésre és cselekvésre, amely továbbfejlesztett és új partnerkapcsolatokra és az euro-atlanti területen túli műveletekre összpontosít.

ingyenes ardeche társkereső