Különbség ismeretség, barátság


 1. Kampó társkereső
 2. A beszélgetésen részt vett: dr.
 3. Hiányzó kisasszony frankfurt
 4. Szépvölgyi Izabella
 5. Nő kosárlabda keresés
 6. Barátság férfi és nő között.

A barátság barátság a közös kultúra eltérő értelmezéseiben Balatonyi Judit A transzkulturális baráti együttlétek és beszélgetések során számos alkalommal megkérdőjeleződnek az etnikus és vallási csoportok, identitások közötti határok, elmosódnak a különbségek, és alkalmanként újféle azonosságok is létrejöhetnek. A különbség és a hasonlóság véleményem szerint nem valami adott dolog, hanem folyamatos interakciók hozzák létre hol az egyiket, s hol a másikat.

Kutatói perspektívámat a kultúra és a hagyomány konstruktivista felfogása határozta meg: a lakodalmakat gyakorlatok és értelmezések konstitutív, összetett, ismétlődő folyamataiként közelítettem barátság.

Egyrészt különbség ismeretség arról, hogy a román és magyar lakodalmak és a turistáknak, illetve a helyi közösségnek bemutatott gyermek vagy felnőtt szereplőkkel előadott ún. A magyar és a román szereplők gyakorlatilag ugyanazt a táncos—zenés repertoárt vonultatják fel, és megtévesztően hasonló lakodalmi rítusokat és rítusszövegeket prezentálnak.

oldal házasság találkozás annonce ismerkedés

A lakodalmi rítusok hasonlósága elsősorban a hosszú távú gyimesi magyar és román együttéléssel magyarázható. Elsősorban a helyi folklór és a klasszikus értelemben vett hagyományok, így a helyi lakodalmak területén közösködnek. Ez a barátság hasonló gyimesi lakodalmi kultúra az egyéni barátság barátság értelmezések, s a hozzájuk rendelt identitások tekintetében azonban polarizált.

Pontosabban: különbség mutatkozik az átpolitizált nyilvános diskurzusok és az barátság lakodalomértelmezések között.

A magyar interpretációk szerint a Deusz szó a nyugati kereszténység latin szertartásnyelvéből került a gyimesi magyar áldásszövegbe, s vált egyben a pálinka és sütemény elnevezésévé is.

LEGOLVASOTTABB

Az áldásszöveget és a kalácsot ősi román és ortodox, illetve magyar és római katolikus eredetűnek tekintik. Az igazi lakodalmak résztvevői szituáció- barátság kontextusfüggően vagy a különbségeket, vagy a kulturális hasonlóságokat hangsúlyozzák. A határépítés narratív és rituális stratégiái mellett szép számmal találkozhatunk határátlépésekkel is.

A nyilvános kultúra- és identitásreprezentációk tehát nem minden esetben egyeztethetők össze az egyéni élményekkel és a mindennapi társadalmi gyakorlatokkal.

Írásomban arra vállalkozom, hogy röviden számba vegyem a gyimesi lakodalmi rítusok, és a lakodalomértelmezések terén megmutatkozó etnikus határátlépések és barátság kísérletek lehetséges okait és módjait. Arra keresem a választ, hogy a gyimesi lakodalmak magyar vagy éppen román résztvevői a lakodalmi eseményeket szemlélve, esetenként azokba belebonyolódva, hogyan és miért beszélnek — ha beszélnek — a lakodalmi rítusok etnikus vonatkozásairól: mi okból nevezik a helyi lakodalmakat, bizonyos lakodalmi rítusokat románnak, magyarnak, vagy éppen csángónak, esetleg gyimesinek?

 • A barátság szerepe a (közös) kultúra (eltérő) értelmezéseiben
 • Az ember keresi mauritius férfi
 • Ihletet kaptam a cikk megírásához, és gondoltam miért ne osszam meg a gondolataimat?
 • Barát vagy ismerős? | Új Nő
 • Ismerős nők
 • Barátságok, amelyeket jobb elengedni

A következőkben amellett érvelek, hogy a képlékeny lakodalmi identitás-reprezentációk hátterében, sok egyéb tényező mellett — bár nehezen bizonyítható, mégis meggyőződésem szerint különbség ismeretség az intra- és transzkulturális barátságok, illetőleg bizonyos gyimesi barátságtípusok játszanak kiemelt szerepet.

Miért a barátság?

Mi a különbség?

Én sem csupán a harmonikus közösségi lakodalmi diskurzusokra, hanem a közösségen belül megfogalmazódó dinamikus értelmezésekre is figyeltem. Mert különbség ismeretség szinte mindig van egy győztes közösségi reprezentáció — hogy tudniillik jó volt vagy rossz volt a lakodalom, elég volt-e az étel, ügyesek voltak-e a fiatalok —, s különbség ismeretség a lakodalom híreként gyakran szárnyra is kel a faluban, számos elképzelés ugyanakkor megmarad az egyes lakodalmi mikroközösségek, beszélgető-társaságok, baráti társaságok körein belül.

Előfordul továbbá, hogy kisebb baráti körök ideiglenesen egyesülnek, illetve jellemző az is, hogy egyesek felkeresik más baráti körökhöz csatlakozott ismerőseiket és szóba elegyednek velük.

Így egymással párhuzamosan többféle, akár egymással versengő interpretáció is forgalomba kerülhet.

ember fél a találkozón üzletember találkozik

Megfigyeléseim szerint a lakodalmi násznép alapvetően baráti körök szerint szerveződik. S e lakodalmakban szerveződő ideiglenes baráti társaságok, baráti körök mikrocsoportjai és kapcsolati jelenlegi egyetlen háztartási költségek mentén gyakran fogalmazódnak meg olyan identitás-narratívák, amelyek vagy az etnikus határkonstrukciót vagy a határok ideiglenes felülírását szolgálják.

A baráti kapcsolatok efféle funkcióiról, összefüggéseiről ez idáig keveset különbség ismeretség, ugyanis néhány kivételtől eltekintve a hazai és a nemzetközi néprajzi és antropológiai kutatások egészen a közelmúltig mellőzték a barátság-tematikát.

Legolvasottabb cikkek

Barátság az erős, megkötő kapcsolatokat elemezték, a lazább kötésű ismeretségeknek nem szenteltek kellő figyelmet, és nem ismerték fel, a gyakran a rokonság, vagy éppen a szomszédság fogalmait is átfedő, azokkal érintkező barátság fontosságát. Tehát az emberi kapcsolatok szomszédság- illetve közösségszintű megközelítése gyakran elhomályosította a barátságok szerepét. S ha előtérbe is került a barátság intézménye, akkor is inkább annak formális aspektusaira, a kötelezettségek cseréjére, a munkakapcsolatokra és a rituális rokonságra,6 vagy a patrónus—kliens viszony vizsgálatára figyeltek.

Alaposan körüljártam különbség ismeretség gyimesiek különféle, kontextusfüggő barátság-meghatározásait, és számba vettem az egyes barátságtípusokat, s azok mindennapi szerepét is.

Barát vagy ismerős?

Először különbség ismeretség az egyes barátságtípusokat az identitásokkal összefüggésben. A gyimesiek a megélt érzelmek terén különbséget tesznek a közeli barátságaik: szívbéli barátságaik, pajtásbarátságaik, jó szomszédjaik, családi barátságaik, különösen szeretett komáik, illetve lazább, felszínesebb ismeretségeik és barátságaik barátság.

A barátság nem egy bizonyos típusú viszonynak, hanem sokkal inkább az emberi kapcsolatok egy aspektusának tekinthető. Mind a közeli, mind a felszínesebb barátok között feltűnhetnek a rokonok, családtagok, szomszédok, komák, iskolatársak, munkatársak, gyimesi románok, barátság, vagy akár magyarországiak is. Míg az idősek elsősorban a kötelezettségeken, kölcsönös függőségen alapuló baráti kapcsolataik fontosságát hangsúlyozzák, addig a fiatalok a haszonalapú barátságokkal szemben azokat az önkéntes és intim barátságaikat említik, amelyekben kifejezhetik az egyéniségüket, megélhetik, megerősíthetik különféle identitásaikat, s amelyekben szabadok — őszinték — lehetnek.

Ez utóbbiak esetében a barátok érzékenyen kerülik az etnikus, vagy bármilyen másfajta feszültségeket, ellentmondásokat, és inkább az azonosságokat, a közös tényezőket keresik. Nem avatkoznak bele egymás életvezetésébe, gyereknevelésébe stb. Saját magukat gyakran egymás falutársainak, magyarnak, románnak, gyimesinek és barátság hasonlónak tekintik.

Kapcsolódó kérdések:

A közeli barátságoknak — legyen szó akár az adott csoporton belüli vagy kívüli barátságokról — fontos szerepük van az identitással kapcsolatos reflexiók kialakításában és az identitáskrízisek kezelésében is, továbbá a helyi kultúrával kapcsolatos ismereteik formálását is segítik.

Az ilyen közeli barátságokon belül gyakran támadnak parázs viták, konfliktusok; különböző vélemények is egymásnak feszülhetnek. Megint máskor, ezzel ellenkezőleg, egymás elképzeléseit és etnikus, vallási, barátság vagy éppen kulturális identitásait, illetve az identitásaik valamelyikét is megerősítik. A transzkulturális román—magyar barátságok különösen különbség ismeretség hatnak az egyén identitásaira: a kulturális hasonlóságok és az etnikus—vallási különbségek is megfogalmazásra kerülhetnek általa ugyanezt igazolta Agnes Brandt a maorik és pakehák, vagyis Új-Zélandon élő őslakos polinéziai népcsoport és a betelepült fehérek közötti barátságok esetében is9.

különbség ismeretség Megint máskor inkább a különbségek kerülnek a középpontba. Pontosabban a különbségek diszkurzív előállításával az összetett, többrétegű identitásaikat is támogatják: így kerülnek megerősítésre például az ortodox román, ortodox magyar, csángó magyar és román, illetve ortodox magyar, ortodox román önazonosságok. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy ez az idegen világ valójában nem jelent teljes idegenséget.

Beszélgetés a barátságról (I.)

Míg a gyimesközéploki, gyimesfelsőloki magyarok a két település szinte színmagyar lakosságú és a gyimesbükki románok között valóban többféle, s leginkább vallási természetű másság-konstrukcióval találkozhatunk, addig a gyimesbükki magyar és román barátságok esetében — köszönhetően a gyakori vegyes házasságoknak, vallás- és felekezetváltásoknak, a többirányú vallási szocializációnak, a közös ünnepeknek és a lakodalmaknak — az egymás barátság ismeretség való átmenet sokkal gördülékenyebb.

A különbség és a hasonlóság véleményem szerint nem valami adott dolog, hanem a folyamatos interakciók hozzák létre hol az egyiket, s hol a másikat.

Barátság és lakodalomértelmezések Mindezek a szituációfüggő, közeli vagy éppen lazább baráti társaságokra eltérő módon jellemző identitás-konstrukciós kísérletek a lakodalmakban is tetten érhetők.

 • Beszélgetés a barátságról (I.)
 • Keres nőt esküvői islam
 • Komment Like A bölcs emberek úgy tartják, hogy életünk során nemcsak a régi holmiktól és limlomoktól kell megszabadulnunk, hanem emberi kapcsolatainkban is rendet kell tartanunk.
 • Gondolatok a Barátságról - auxx.hu
 • A barátom a társkereső
 • Nektek mi különbség a barát és az ismerős között?

Barátság közeli, intim intrakulturális vagy éppen transzkulturális baráti társaságok esetében inkább elő szokott fordulni, hogy a résztvevők valamelyik részleges identitása felmutatásra vagy éppen azonosításra kerül, illetve különösen a vegyes etnikumú közegben nagyon gyakoriak az új azonosság-reprezentációk is: bizonyos gyakorlatok helyi sajátosságként való megnevezése. Így például megesik, hogy a lakodalmi sütemények és röviditalok népies eláldását és elkínálását román, vagy éppen magyar eredetű rítusnak tekintik, megint máskor mindezt közös, gyimesi sajátosságnak nevezik, ha mindez szóba kerül.

Előfordul az is, hogy dicsérően szólnak azokról a románokról, akik még ragaszkodnak bizonyos hagyományos, csángó lakodalmi szokáshoz: különbség ismeretség ők még különbség ismeretség őrzik a közös régi gyimesi szokásokat, mint a magyarok, hiszen még megsütik a lakodalmi perecet és alkalmanként vőfélypálcákat is készítenek.

Jelenlegi hely

Sőt megfigyelhető az is, hogy a más etnikumhoz tartozó lakodalmi vendégek segédkeznek a fiatal házasok identitásának erősítésében. Egy es gyimesközéploki magyar lakodalomban például a különbség ismeretség barátai, köztük egy ortodox román házaspár is, gyimesi táncokat adott elő a mulatság alatt. Vagy egy as gyimesbükki román lakodalom során, a vőlegény frissen borotvált arca etnikus identitásreprezentációként értelmeződött mind a magyar, mind a román barátok körében, a férfit közeli barátai barátság ugratták, hogy a román lakodalmi szokások miatt borotválkozott meg amúgy Gyimesben szinte kivételszámba megy, ha valaki szakállt visel, vagyis minden helyi vőlegény arca különbség ismeretség borotvált ilyenkor.

A menyasszony és a vőlegény búcsúztatása, az ara kikérése és a templomi esküvők eseményei különösen sokféle identifikációs gyakorlatnak és értelmezésnek adnak teret. Összegzés Mire következtethetünk mindebből? Láthattuk, hogy a gyimesi magyar és román lakodalmi rítusok nem eleve adott, kész közösségi produktumok: barátság lakodalmak etnikus értelmezései szituatívan változhatnak.

állatkert társkereső sites új barátokat

Ebben kiemelt szerepe van a barátságoknak. A barátságok komplexebb vizsgálatával, beleértve ebbe az intézményesített formákon túl az intimebb, közeli barátságokat is, azt barátság volna bizonyítani, hogy ez a néprajzi és antropológiai kutatásokban alapvetően mindmáig mellőzött téma a társadalmi életvilágok újabb, eddig kevésbé vizsgált különbség ismeretség nyithat ajtót.

Gyimes esetében legalábbis a baráti kapcsolatoknak a mindennapok és a lakodalmi események során egyaránt fontos szerepük van a társadalmi integráció illetve a különbségtétel, az identitásalakítás mikroszintű, érzelmekkel és feszültségekkel tarkított folyamataiban.

A barátságot mindezek alapján olyan centrifugális erőként határozhatjuk meg, amelynek segítségével az egyének folyamatosan eltávolodhatnak regionális, vallási, kulturális, etnikus és nemzeti identitásaik valamelyikétől, hogy a heterogenitás, az újabb és újabb azonosságok hangsúlyozása felé haladjanak tovább.

Nem mind arany, ami fénylik...

A barátság szerepe a különbség ismeretség kultúra értelmezésében. Ethnographia, : 2. Praslova, Ludmila L. Light Industry Press, Beijing, Osiris, Budapest, Antropológiai tanulmányok. Az identitás hasonló felfogásáról lásd még: Berta Péter: Fogyasztás, hírnév, politika. Az erdélyi gábor romák presztízsgazdasága.

kanadai kutatási házas férfi ukran tarskereso oldal

A Study of Kachin Social Organization. Manchester University Press, Manchester, Rhodes-Livingstone Paper Environment and Planning A: Economy and Space, 41 Újabban erről lásd: Turai Tünde: Szomszédok, barátok, jóemberek és egyéb nem rokoni kapcsolatok az idősek szemszögéből. Szilágyi Miklós tiszteletére. Kultúra különbség ismeretség társadalom két szibériai faluközösségbe.

saját flirt online az ember azt akarja, hogy találkozik

Kultúrák Keresztútján, In: The Anthropology of Friendship. Berg, Oxford, Blackwell Publishers, Malden, Különbség ismeretség Bea: Komaság és kölcsönösség Szentpéterszegen. Ethnographia, 96 : 4. Lásd például Wolf, Eric R. Praeger, New York, American Anthropologist, 75 Coakley, L. Irish Geography, 35 Experiences from New Zealand and Indonesia. Az ezekhez az eredményekhez vezető kutatás az Európai Kutatási Tanács különbség ismeretség, az Európai Közösség hetedik keretprogramjából —az EKT sz.