Ismerje meg a fizetési fokozat iskola. A legjobb orvosi iskolák Minnesotában, Ranglista | XScholarship


ismerje meg a fizetési fokozat iskola

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra speciális szabályok vonatkoznak abban a tekintetben, hogy a pedagógus heti teljes munkaideje két részből áll, a kötelező órából, valamint a nevelő és oktató munkával, a gyermekekkel, tanulókkal a pedagógus szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből.

A közoktatásról szóló A pedagógus kötelező óráját az óvodában a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra, az iskolában és a kollégiumban a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozás, egyéni foglalkozáskollégiumi foglalkozásra, napközis és tanulószobai foglalkozásra kell fordítani.

A tanulókkal való közvetlen foglalkozás körébe tartozik az osztály közösségi programjainak és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megtartása, azoknak a szakköröknek, érdeklődési köröknek, önképző köröknek, tanulmányi, szakmai és kulturális versenyeknek, házi bajnokságoknak, iskolák közötti versenyeknek, továbbá más tanórán kívüli foglalkozásoknak megtartása, amelyeket az iskolai nem kötelező tanórai foglalkozás időkeretének terhére szerveznek, kollégiumban a szabadidő eltöltését szolgáló és az egyéni törődést biztosító foglalkozások megtartása.

ismerje meg a fizetési fokozat iskola

A pedagógus munkarendjét a munkáltatója — az intézmény vezetője - határozza meg. Ennek megfelelően jogosult dönteni például az adott munkáltatónál a napi munkaidő kezdetének, befejezésének meghatározásáról, a munkaidő beosztásáról. A közalkalmazottak jogállásáról szóló A munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus a rendes munkaidőn belül, a munkakörére, beosztására a Kt.

Az ily módon teljesített kötelező óráért a munkáltató óradíjat köteles fizetni.

ismerje meg a fizetési fokozat iskola

Az elrendelhető tanítási órák száma — a Kjt. Kötik tehát a munkáltatót is a jogszabályban meghatározottak, nevezetesen, hogy óradíj jár annak a pedagógusnak, aki olyan munkakörben dolgozik, amelyre jogszabály kötelező óraszámot állapít meg, ha a munkakörre előírt kötelező óraszámánál, a rendes munkaidőn belül, a munkáltató elrendelése alapján többet tanít.

Óradíj ismerje meg a fizetési fokozat iskola az esetben állapítható meg, ha a tanítási időkeret teljesítésébe beszámítható órák együttes száma meghaladja a tanítási időkeret óraszámát.

ismerje meg a fizetési fokozat iskola