Oldal munkafüzet találkozó


A gyülekezetekre építenek Július ig várja a gyülekezetek válaszait az Egyházi Jövőkép Bizottság EJBmely idén tavasszal közös gondolkodásra hívta református közösségeket, hogy azok saját maguk határozhassák meg küldetésüket, az egyházban elfoglalt helyüket.

Miért kapcsolódjanak be a gyülekezetek az EJB munkájába? Mi végre építi egyházunk a jövőképét? Hogyan kell kitölteni a munkafüzetet?

  • Találkozik hippi nő
  • Általános iskola | Református Pedagógiai Intézet

Mit kezd a bizottság az adatokkal? Részletes útmutató gyülekezeteknek. Cselekedni kell! Bő két oldal munkafüzet találkozó, májusában rendkívüli ülés összehívásáról döntött a Magyarországi Református Egyház Zsinata. A testület több tagja is azon a véleményen volt, hogy a rendes ülésnapokon nem marad idő az egyház szolgálatát meghatározó kérdésekkel részletesen foglalkozni.

A tematikus ülést szeptemberében tartották Balatonszárszón. A misszió irányairól, az egyházi szolgálat feladatairól, világi tisztségviselőket és lelkészeket érintő témákról, egyházszervezeti és gazdálkodási kérdésekről beszélgettek a oldal munkafüzet találkozó tagok két napon keresztül.

Szárszón a zsinati tagok megismerkedtek a már említett adatokkal, melyekből az látszikhogy bár a rendszerváltás utáni húsz évben Magyarországon nőtt az Istenben hívők száma, azonban a rendszeresen templomba járók aránya jelentősen, 23 százalékról 15 százalékra csökkent. Ha ez a tendencia folytatódik, oldal munkafüzet találkozó mai kétharmadára csökkenhet negyven év múlva a református egyház tagsága, ami nemcsak finanszírozási és egyházszervezeti válsághoz vezethet.

oldal munkafüzet találkozó ingyenes barátságos társkereső

A rendkívüli tanácskozáson fölvetődött kérdések átgondolására őszén a Zsinat létrehozta az Egyházi Jövőkép Bizottságot.

Az EJB ben el is kezdte oldal munkafüzet találkozó az időközben kidolgozott teológiai alapelvek mentén.

Feladata, hogy idén novemberre készítsen egy cselekvési tervet a Zsinat számára. Oldal munkafüzet találkozó Istennel és egymással Az EJB tagjai nem pusztán szociológiai elemzésekre építik a készülő stratégiát, hanem az egyház egészét be akarják vonni oldal munkafüzet találkozó jövőképének megfogalmazásába, mert az Istennel és az egymással folytatott párbeszédben látják az egyház megújulásának lehetőségét.

Amellett, hogy készül egy egyház-szociológiai felmérés, a bizottság arra kérte a gyülekezeteketfogalmazzák meg, hogyan látják küldetésüket saját településükön, valamint arra keresi a választ, hogyan segíthetik az egyházi intézmények a gyülekezeteket feladatuk betöltésében.

E három kérdéskörre kapott válaszok szolgálnak majd a Zsinat elé kerülő cselekvési terv alapjául.

oldal munkafüzet találkozó ismerősök nordenham

Három találkozás a gyülekezetben A Jövőkép-bizottság egy útra hívta idén tavasszal a gyülekezeteket. Elkészített egy munkafüzetetmely segítségével a helyi református közösségek reflektálhatnak környezetük igényeire, felismerhetik elhívásukat és célokat tűzhetnek ki maguk elé. Az Érintés című füzetet postán megküldték a lelkészi hivatalokba, de az Egyházi Jövőkép Bizottság honlapján is elérhető, sok már hasznos tartalommal együtt.

A vezérfonalat követve a gyülekezetek tagjai három alkalommal találkoznak — egy vagy több csoportban, kis gyülekezetek akár közösen is —, s három témáról: a világról, az evangéliumról és az egyházról beszélgetnek. Hogyan segíthetik a gyülekezetek az egyház jövőképének kialakítását?

Közös munkafüzet példányainak egyesítése

Hirdessék meg a gyülekezetben a három jövőképpel foglalkozó alkalmat. Folyamatosan imádkozzanak a gyülekezeti jövőkép alakulásáért.

oldal munkafüzet találkozó társkereső witten

A résztvevők keressenek biblai történeteket, melyek illenet a gyülekezet helyzetére. Válasszanak egyet és azon keresztül vizsgálják meg lehetséges küldetésüket.

oldal munkafüzet találkozó budapest társkereső iroda

Mik a félelmeik, reményeik, álmaik? Mit mond Isten a hasonló bibliai helyzetben? A gyülekezetek adjanak visszajelzést az Egyházi Jövőkép Bizottságnak, küldjék el: a. A világ Az első találkozó célja, hogy a gyülekezet szembenézzen azzal a társadalmi valósággal, ahová Isten helyezte. Fontos, hogy a résztvevők még az alkalom előtt megkérdezzék minél több ismerősük véleményét arról, hogy látják a település életét, milyen témákat éreznek fontosnak, milyen igényeik vannak, és hogy milyennek látják a gyülekezet jelenlétét a településen, mit várnak tőle.

A Közös munkafüzet funkció bemutatása

Ehhez segítségükre lehet az a kérdéssor, melyet az Érintés címet viselő munkafüzetben találnak Az első találkozón megbeszélik az összesített válaszokat, megosztják élményeiket, majd a gyülekezeti tagok is elmondják, ők milyennek látják saját közösségüket.

A feladat az, hogy a találkozó végére a résztvevők meg tudjanak nevezni két-három olyan területet, melyet Isten valamilyen módon fontossá tesz a gyülekezet számára az adott településen.

Ezeket a témákat imában hordozva készülhetnek a második alkalomra. Az evangélium A második találkozás célja, hogy a gyülekezet lehetséges küldetéseként megfogalmazott gondolatokat az Ige fényében értékeljék és lássák a résztvevők.

Közös munkafüzet példányainak egyesítése

Fontos, hogy, előre keressenek maguknak egy-egy bibliai történetet a gyülekezet lehetséges küldetéséről, és swp ismerősök otthoni csendességükben elgondolkodjanak. A második találkozó egy formabontó bibliaóra, mert oldal munkafüzet találkozó egy ember készül igemagyarázattal, hanem a csoporttagok megosztják azokat a történeteket, melyeket Isten a szívükre helyezett, majd kiválasztanak egyet és azon keresztül vizsgálják meg lehetséges küldetésüket, ahhoz kapcsolódó félelmeiket, reményeiket, álmaikat.

A bibliatanulmányozást és a küldetésre való reflektálást a munkafüzetben található szempontok és kérdések segítik Az alkalom végén egy rövid feljegyzést kell készíteni arról, mit látott meg a csoport közösen az Facebook társkereso világosságában, majd tovább imádkozni ezért.

oldal munkafüzet találkozó társkereső fő spessart

Az egyház A harmadik találkozás célja egyrészt, hogy — az első két alkalom eredményének fényében oldal munkafüzet találkozó a csoport megfogalmazza a gyülekezet küldetését az adott településen.

Másrészt a feladat egyfajta stratégia és akcióterv felállítása: célok megfogalmazása, illetve annak megválaszolása, hogy mire van szükség a gyülekezet küldetésének betöltéséhez, és mi az, amit a gyülekezet véghez is tud vinni. Az előbbiek fényében a résztvevőknek a közegyház szerepéről is elgondolkodhatnak. Áttekintve azt, hogy a jelenlegi intézményrendszer hogyan támogatja vagy hátráltatja a gyülekezetet küldetésének betöltésében, elvárásokat kellene megfogalmazniuk, hogyan segíthetné jobban a közegyház a helyi közösséget.

Vissza Fontos: Ez a cikk a "Közös munkafüzet" — egy olyan régebbi funkció, amely lehetővé teszi, hogy több felhasználóval együttműködve egyesüljön a másolatok.

Így megerősödhet a gyülekezet egyháztudata is. A harmadik találkozó végén néhány egyszerű mondatban megfogalmazzák és leírják a gyülekezet küldetésnyilatkozatát, kidolgozzák a munkafüzetben található gyülekezeti jövőképdiagramot, mely egyfajta stratégia a küldetés teljesítésére. Végül kitöltik az egyháztudatos gyülekezeti kérdőívet.

A gyülekezetekre építenek

Visszajelzés Végigjárni ezt az utat egy lehetőség a gyülekezetek számára, hogy megerősödjenek Istennel való kapcsolatukban, evangéliumi küldetéstudatukban, s rátaláljanak speciális elhívásukra. A gyülekezet jövőképének megfogalmazása kiindulópontja lehet a következő missziói munkatervnek is. De a gyülekezet meglátásai szerepet játszanak az országos párbeszédben is. Ehhez az kell, hogy a gyülekezetek elküldjék a küldetésnyilatkozatukat, valamint a kitöltött gyülekezeti jövőkép-diagramot és az egyháztudatos gyülekezeti kérdőívet az EJB-nek.

A résztvevők kitölthetik a munkafüzetben található kérdőíveket, vagy válaszolhatnak elektronikusan az ejb.