Hogy megismerjék istent jobban. Hogy megismerjék hatalmát


Hogy megismerjék hatalmát Lekció: ApCsel.

Hogyan ismerhetem meg egyre jobban Istent?

Nem furcsa ez? Ha egyszer már elmondta, még ha imádságban is, miért könyörög értünk? Teljesen, alapvetően újat és mást nem is mond a könyörgésben ahhoz képest, ami elhangzott Isten magasztalásában.

keresés szülésznő 66

Ha már Isten megáldott mindezekkel a lelki áldásokkal, és ő felsorolta azokat, miért könyörög, hogy megismerjük Istent, sőt, megnyíljanak a lelki szemeink és meglássuk azt, ami már a miénk?

És mégis, azt kell mondanunk, hogy ez a feszültség a keresztény élet alapvető dinamikájához tartozik. Fogalmazhatunk úgy, hogy olyan keveset fogtunk fel és élünk meg abból, amiben részesültünk, amikor Jézus követőivé lettünk. Vagy pozitívan, mondhatjuk azt, hogy hatalmas lehetőségei vannak még előttünk a növekedésnek, a kibontakozásnak. Motiválhat, hogy alig-alig ragadtad meg azt, ami tiéd; azaz mintha eltékozolnád, hagynád semmibe veszni Isten ajándékait… Vagy motiválhat, hogy bár olyan nagy kincsnek tekinted, és már annyi mindent megragadtál ebből, de még sokkal-sokkal több van elrejtve előtted.

Lássuk, hogy 1. Mi ez a mérhetetlenül nagy hatalom? Hogyan ismerhetjük meg mélyebben? Mit tesz velünk, Isten népével ennek megismerése? Pál, a korábbiakhoz hasonlóan, itt hogy megismerjék istent jobban egymásra halmozza a szavakat, amelyek Isten erejét jelzik: mérhetetlenül nagy a hatalma, minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban.

  • Hogy megismerjék hatalmát — Gazdagréti Református Gyülekezet
  • Egyetlen rendsburg
  • Tudni az új osztály gimnázium
  • С наружной стороны эстакады, однако, этих таинственных оспинок на земле не было: они прерывались у края изгороди.
  • Hogyan ismerhetem meg egyre jobban Istent?

hogy megismerjék istent jobban Négy kifejezést zsúfol össze Pál, ezekből hármat jól ismerünk: dunamisz, amiből a dinamit, dinamizál szó származik; energeia — cselekvés, munkálás, amely szó a legelterjedtebb a mindennapjainkban; kratosz — erő, hatalom, amelyet az autokrata, az önkényes, öntörvényű budapest lány találkozó hallunk vissza. Mindez arra mutat, hogy a hívő ember nem az, aki bizonyos dolgokat igaznak tart; és nem csak az, aki bibliai etikai normákhoz igazodik, hanem az, akit elért Isten hatalma, Isten ereje.

Pál azért imádkozik, hogy egyre inkább felfogjuk, átéljük, ahogy Isten energizál, dinamizál, ahogy Isten ereje kapcsolatba lép velünk, Isten népével és közösségével. Ennek ismerete, ennek megragadása a keresztény élet titka, hiszen - hadd fogalmazzak így - a keresztény élet nem más, mint Isten hatalmából fakadó élet, a keresztény közösség Isten által dinamizált közösség.

társkereső nő, aki szereti a vitorlázás

Ezen erő nélkül csak erőlködés, tradícionalizmus, moralizálás a keresztény gyülekezet élete. Mi Istennek e hatalmas ereje rajtunk, bennünk? Mert lehet sokféle ideológia és filozófia a halál valóságáról, lehetnek különféle spekulációk a halál utáni létről vagy nemlétrőlde mint halálra ítélt emberek könnyen belátjuk, hogy minden ilyen vigasztalás nyomorúságos vigasztalás, ha nem éppen szánalmas menekvés. Persze ezt mondhatja az az ember is, aki bátran állítja, hogy igen, a halállal mindennek vége, teljesen végünk, szembe kell nézni a ténnyel, falling olasz idővel semmivé leszünk.

De mindezekkel szemben az evangélium erő és hatalom, ami legyőzte a halál erejét és hatalmát: Jézus teste nem oszlott szét, hogy megismerjék istent jobban lett örökre az enyészeté, mert Isten hogy megismerjék istent jobban kihozta őt a halálból. Kérlek, lássátok, hogy ez nem ideológia, hanem erő és hatalom kérdése.

által ismerős

Amikor Pál ezeket írja, néhány évtizeddel vagyunk Jézus halála és feltámadása után, élnek még szemtanúk, akik találkoztak vele. Minden keresztény hite arra az alapra épül, hogy Krisztus feltámadt a halálból, de ez nem csupán hitigazság, amit mondunk, ha keresztények vagyunk, hanem annak megvallása, hogy Isten egy ponton megfordította a bomlás hatalmát, és életet adott ott, ahol beállt a halál.

Hogy megismerjék hatalmát

Mit gondolsz, amikor azt hallod, hogy a keresztények Jézust Úrnak vallják? Sokaknak annyit jelent ez, hogy Jézus a szívem Ura, aki bocsánatot, békességet hoz… De az Úr Jézus nem más, mint akinek adatott minden hatalom mennyen és földön Mt.

Ha feltámadásában Isten nyilvánossá tette, hogy legyőzte a halál erejét, Jézus megdicsőítésében azt hirdeti meg, hogy nem létezik olyan kozmikus-szellemi, földi politikai-gazdasági, ideológiai hatalom, vagy ezek bármilyen egysége, amelyeknél nem hatalmasabb Jézus Krisztus. Ez megint erő és hatalom kérdése, ami egészen a bőrünkre megy abban a pillanatban, amikor különböző erők és hatalmak metszéspontján, vagy akár összeütközésében találjuk magunkat.

Mi irányít? Mihez igazodunk? Mitől félünk? Minek akarunk megfelelni?

Account Options

Milyen erőknek véljük magunkat kitettnek? Mi kötöz meg? Mi vonz ellenállhatatlanul? Mi ad biztonságot? Itt van a legnagyobb Úr, a legnagyobb hatalom, Krisztus, és őt Isten adta mintegy fejül az egyháznak, ami az ő teste. Őbenne az egyház, azaz a benne hívők közössége, olyan ajándékkal bír, amely minden más hatalomnál feljebb való. És ez úgy és annyira igaz, hogy az egyház Krisztus teljessége, hogy Jézus Krisztus teljesen betölti jelenlétével Isten népét.

Így osztja meg hatalmát, amely a feltámadásban és a megdicsőülésben adatott neki.

Azt is mondhatjuk, hogy az Atya feltámasztotta és minden hatalommal felruházta, mindent a lábai alá vetett azért, hogy utána Krisztust nekünk adva az ő hatalmát is nekünk adja. Ezzel az erővel munkálkodik rajtunk, ez az erő azoké, aki hisznek Jézusban, ez az erő a keresztény élet titka.

Az apostol azért imádkozik, hogy ezt a mérhetetlen hatalmat minél jobban megismerjük.

hirdetmény például az ember társkereső

Hogyan történhet ez? Hogyan ismerhetjük meg Isten hatalmát Krisztusban?

Fő navigáció

Ha az apostol könyörög ennek megismeréséért, az azért van, mert tudja, hogy Isten nélkül Isten titkát nem foghatjuk fel. Távoli, irreleváns, megfoghatatlan.

Ha nem látom Istent, hogyan figyeljek rá?

Ez azért van, mert amikor Isten bennünket elérő erejéről beszélünk, lényegében tapasztalatról esik szó. A tapasztalatokról pedig nehéz gondolkodni, tanulni, véleményt nyilvánítani.

A tapasztalat, az átélés vagy van, vagy nincs.

Ismerjük meg jobban Istent Nagyböjti lelkinapon vett részt a Szent Mór Katolikus Iskolaközpont közössége március én.

Ha nincs, akkor kívül érzed magad az egészen. De azt kell újra hangsúlyoznom, hogy a kereszténység nem egy filozófia, nem bizonyos etika követése, hanem elsősorban Isten Jézus Krisztusban megjelent hatalmának az átélése, a megtapasztalása. Ennek a megtapasztalásnak valóságos, megélt következményei vannak, Isten ereje megváltoztat számos dolgot az életünkben.

egyetlen marktredwitz

De vannak, akik szinte beleszülettek a kereszténységbe, régóta követik a keresztény etikát, és sok mindent tudnak a keresztény hitigazságokról. Mégis bizonytalan vagy benne, hogy bármikor megtapasztaltad-e Isten erejét.

Amikor olvassuk ezeket a verseket, akkor azt látjuk, hogy Pál egyik nagy imája a gyülekezetért nem az volt, hogy hatékonyak, gazdagok legyenek, nem az, hogy kifejezetten eszesek legyenek. Hanem hogy megismerjék az Isten szeretetét, a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát, minden jellemzőjét. És azt mondja: magát a szeretetet is megismerjék. Érdekes, hogy ezek hívők. Megismerték Isten szeretetét.

Hadd mondjam: ha nem tudod, hogy megtapasztaltad, akkor nem tapasztaltad meg; akkor valami még alapvetően hiányzik belőled. Mert Istennek e mérhetetlen hatalmát nem lehet úgy megismerni, hogy arról ne tudjál.

ingyenes társkereső nyugdíjas

Akár régen keresztény gyökerekkel singlebörse heinsbergi, akár újonnan keresőként bátorítalak: addig ne add fel Isten keresését, amíg nem tudod bizonyosan, hogy kiáradt rád ez a hatalmas erő. Addig ne hagyd abba a keresést, amíg nem járja át a szívedet annak bizonyossága, hogy az, aki adag menyasszonyok egész kozmosz mindenható Ura, nem más, mint aki annyira közel jött hozzád, hogy érted is odaadta életét a kereszten, hogy téged új életre hívjon, a feltámadása erejében élt életre.

Hogyan ismerhetem meg egyre jobban Istent? Válasz Mindenki számára megtudható, hogy Isten létezik. Ma is így szól hozzánk az élő Ige: "Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek" Rómabeliekhez Isten létezésnek az ismeretét így kizárólag aktív törekvésen keresztül lehetséges elfojtani, tudattalanunk birodalmába szorítani.

Ahhoz, hogy mindent félretéve annyi minden érdekes van a világban… egyedül ennek a Krisztusnak az ismeretére vágyj, meg kell hogy sejtsed, hogy semmi nincs ennél fontosabb.

Bárcsak a szívedben megszületne ma ennek az ismeretnek a kiolthatatlan vágya… A Szentlélek munkája, hogy hitet támaszt ott, ahol ma még értetlenség, kétség hogy megismerjék istent jobban üresség van.

Az apostol azokért könyörög, akik már megismerték Jézust, akik már találkoztak benne Isten hatalmával.