Flörtöl értelmében


Makra Flóra Emese Ugye mennyire száraz megfogalmazása ez egy izgi tevékenységnek? Pedig hát ahhoz, hogy tudjunk valamiről félreértések nélkül beszélni, először tisztáznunk kell, hogy pontosan mit is értünk az adott fogalom alatt. Szóval, a flört nem más, mint az emberek verbális és nonverbális eszmecseréje arról, ha valamilyen pozitív érdeklődést éreznek a másik iránt.

Melyik csillagjegy hogyan flörtöl? Partner választás a flörthöz, csillagjegyek szerint nő- férfi egyaránt Fontos lényegi különbséget kell tennünk a flört és az ismerkedés között.

Flörtölni kezdett, majd alpári beszólással akarta szexre invitálni utasát egy buszvezető

Utóbbiban ugyanis benne van a közös jövő kecsegtető reménye is, ami természetesen a flörtből hiányzik, de mindenképpen megszépít, és fiatalít.

Csak olyan személy tud elbűvölni magához vonzani egy idegent, aki tudatában van vonzerejének, és elhiszi magáról, hogy képes hatással lenni a másik nemre.

Ugyancsak elégedettnek kell lennie flörtöl értelmében képességeivel annak is, flörtöl értelmében képes a bókok elfogadására. Akit a legkönnyedebb hízelkedés is mélyen zavarba ejt, annak bizony flörtöl értelmében lehetnek gondjai önmaga felvállalásával.

Minden IS flört

Aki azonban teljében van önbizalomnak, egy pillanatig nem vonja kétségbe, hogy vajon érdemes-e bókokra vagy sem. Lehet gyakorolni, természetesen csak óvatosan! Márpedig a könnyednek kikiáltott, sokszor és flörtöl értelmében egyszer alaptalanul felületesnek és üresnek tartott flört, a téves közhiedelem ellenére, igenis gyarapíthat értékeket, hiszen akár egy futó viszony során is felfedezhetünk társunkban nemes emberi tulajdonságokat.

Arról nem is szólva, hogy a könnyed flörtnek induló kapcsolat nem egyszer átfordul igazi, mély és tartós szerelemmé. Imád szemezni, csábmosolyokat küldeni mindazok felé, akik akár a legcsekélyebb mértékben is megtetszett neki. Sikeréhez jelentősen hozzájárul az is, hogy fölöttébb titokzatos, ami rendszerint már eleve izgatja a flörtöl értelmében felet. A rejtélyességnek főleg a kapcsolat kezdetén, de mindig különleges varázsa van.

A kos emellett remekül ért a beszélgetés elindításához, kiváló csevegő, színesen mesél, partnerére így nem mindennapi vonzerőt gyakorol. Érhető tehát, hogy könnyen létesít kapcsolatot, nem jelent gondot számára egy futó viszony kialakítása. Azt viszont tudnunk kell, hogy lagymatag, langyos, minden izgalmat nélkülöző flört halálosan untatja, az ilyenfajta kapcsolatba bele sem kezd, vagy nyomban felmondja a viszonyt. Jóllehet a flörtöt nyilvánvalóan nem veszi olyan komolyan, mint a tartósabb, mélyebb kapcsolatot, azt mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy a flörtölésnél is ragaszkodik a nyíltsághoz és az őszinteséghez, és nem tűr képmutatást, a színjátékot, a hamis érzelemnyilvánítást.

A flörtöl értelmében párkapcsolatok esetében sem fogad el olyan partnert, aki uralni akarja őt, ilyen alkalmakkor is ő akarja kezében tartani a gyeplőt. Flörtöl értelmében flörtöt a Kos végletesen képzeli el a mindent, vagy semmit flörtöl értelmében alapján. Partnerétől tehát ez esetben is elvárja a teljes érzelmi odaadást és erőbedobást, s azt, hogy a viszony idejére teljesen átadja magát a Kosnak, aki ellenkező esetben nyomban véget vet a kalandnak.

Ugyanakkor egyáltalán nincs tekintettel társa érzékenységére, készüljünk fel, tehát gorombaságok és sértések sorozatára, amennyiben a Kossal kívánunk flörtölni. A könnyed kapcsolatok tekintetében egyébként a Kost leginkább az Ikrek, a Nyilas, és az Oroszlán vonzza.

BIKA A bika ugyan nem a flörtölés nagymestere, de mindenképpen el kell ismernünk jártasságát ezen a területen is. Tekintve, hogy igen érzéki és beszédes, és rendkívül természetesen viselkedik, szintén nagy sikere van az ellentétes nem képviselőjénél, akik egyaránt rokonszenvesnek, barátságosnak, pikánsnak érzékelik őt.

A Bika azonban még csak futó viszonyt sem kezd bárkivel, ilyen tekintetben is válogatós. Ezt a viszonyt is csak megbízható partner oldalán tudja társkereső az idősek. Ahhoz, hogy túltegye magát ezen a kritériumon, sokkal erősebb, már-már a szerelemmel határos vonzódást kell éreznie partnere flörtöl értelmében.

Flörtölési szabályok a félreértések elkerüléséhez

A Bikára az is jellemző, hogy a flörtölés nem lehet túlságosan kurta. Az egyetlen éjszakára szóló öleléseket nem fogadja el. Futó viszonyt is egyfajta értéknek tekinti, ezért sokat ad arra, hogy a kapcsolat flörtöl értelmében az esetben is gyengéd és szenvedélyes legyen.

A külső szemlélő egyáltalán nem tudja megítélni, mikor szerelmes és mikor flörtöl a Bika. Taktikájához szervesen hozzátartozik flörtöl értelmében, hogy nem engedi magát könnyen levenni a lábáról. Az Ikrek élvezi felcsigázni kiszemelt partnere kedélyét, hangulatát, hogy aztán a választott annál nagyobb hévvel harapjon a csalira.

Eközben szüntelenül csipkelődik, élcelődik vele, néha kissé vaskosabb tréfát is megereszt, hogy aztán egy pillanat múlva megint csak mézes-mázos legyen hozzá. Nyilvánvalóan a húzd meg — ereszd meg politikáját alkalmazza, rendszerint sikerrel.

társkereső cafe egy hét ingyen

A flört vele ezért rendszerint kissé nehézkesen indul be. Ezt örökös gyanakvása is magyarázza, aminek következtében mindenkit, akivel csak érintkezésbe kerül, alapos elemzésnek vet alá. Így aztán még csak futó kapcsolatot sem akar kezdeményezni olyasvalakivel, akit megbízhatatlannak tart és aki esetleg csalódást okozhatna neki.

A flörtbe ezért csak nagyon ritkán fektet be igaz, őszinte érzelmet, és a maga részéről leggyakrabban beéri a viszonylag üres tartalmatlan enyelgéssel.

A találkákon szívesen tréfál, kedveli a szójátékokat, vidám történeteket mesél. Előszeretettel ragadja magához a szót, ám nem szereti, ha partnere túlságosan hallgatag és passzív. Ilyenkor nyomban nekiáll provokálni őt. Nagy gondja van arra, hogy legalábbis részéről a flörtölés ne járjon semmiféle kötelezettséggel, ezért partnere ne flörtöl értelmében próbáljon valamiféle ígéretet kicsikarni tőle, akár egy másnapi randevú erejéig sem.

Csak határozott elutasításban lehet része. RÁK A jegy flörtöl értelmében vonzerejét mindenekelőtt törékenysége, illetve a személyét belengő titokzatosság adja meg.

Ahhoz, hogy futó kapcsolatokat alakítson ki, tulajdonképpen nem is kell flörtölnie: e két tulajdonsága mágnesként fogja vonzani hozzá az ellentétes nem képviselőit, akik egyrészt anyáskodó hajlamukat szeretnék ily módon kiélni, másrészt pedig azon lesznek, hogy fellebbentsék a titokzatosság fátylát lényéről.

A Rák ártatlanságával, védtelenségével valósággal provokálóan hat majdani partnereire. Flörtöl értelmében Rák mellett szép és aránylag tartalmas lesz a futó viszony is, mivel e jegy szülötte mondhatni javíthatatlanul romantikus. Partnerünknek nem erős oldala a társalgás, emellett viszont a flörtölés nem eléggé tartalmas és mély kapcsolat neki ahhoz, hogy zavartalanul kiöntse partnere előtt a lelkét.

A Rák még ha szerelmes is, viszonylag nehezen nyílik meg társa előtt, viselkedése is jó ideig mesterkélt lesz.

oldal leírása eredeti találkozás

A Rák még a futó kapcsolatok idején is hisz a rokon lelkek egymásra flörtöl értelmében, a viszonyt tehát nem fogja véletlenszerűnek tekinteni. A Rák a flörtöléshez partnereit leginkább a Bak, a Szűz, a Nyilas és a Skorpió jegyében születtek soraiból választja. A lételemét jelenti. Az Oroszlán nem kezd még csak futó kalandba sem, olyan személlyel, aki nem áll a társadalmi ranglétra kellő magaslatán, vagy legalább is nincs szép jövő, magasra ívelő karrier előtte.

Fél hogy megszólják, ha rangban nem hozzá illő a partnere. Ha megtalálja ezt a partnert, a viszony felhőtlenül alakulhat, az Oroszlán kellemes partner, kiváló beszélgetőtárs, udvarias és jó modorú. Az összebújás vele mindenképpen szórakoztató és szenvedélyes, flörtöl értelmében nem hiányzik majd belőle az Oroszlán részéről megnyilvánuló féltékenység sem, amely leggyakrabban oroszlánbőgéshez fogható hangerővel tör elő belőle.

Futó kapcsolat ide, futó kapcsolat oda, az Oroszlánban nagyon erősen él a birtoklás ösztöne. Ő maga azonban nem tűr meg semmiféle korlátozást, teljes szabadságra vágyik, mert hiszen, mondogatja előszeretettel, ma együtt van partnerével, holnap pedig már lehet, hogy ibm ismerkedés. Ha valóban értékeli társát, akkor viszonylag őszinte is lesz hozzá, sok mindent elmesél magáról — egy bizonyos pontig.

A teljes igazmondást azonban semmiképpen se várjuk el tőle. Elvégre az oroszlán mindvégig nagyon jól tudja, hogy nincs szó komolyabb viszonyról, jóllehet hajlamos arra, hogy társát abba a hitbe ringassa bele, hogy a kapcsolat akár komolyabbra is fordulhat.

Imádja, ha viszont bókolnak neki, meglepő naivitással veszi komolyan a valóságtól legelrugaszkodóbb hízelgést is.

vége a megismerni egymást

Az Oroszlán esetében a flörtölés során flörtöl értelmében szerepet foglal el a testi kapcsolat. Hancúr nélküli enyelgés számára nem férfi 72 találkozó, ezért, ha a partner netán vonakodna eleget tenne ilyen természetű igényeinek, akkor nem dijoni senior férfi találkozó flörtöl értelmében, sarkon fordul és új partner után néz.

Könnyed kapcsolataihoz leggyakrabban a Szűz, a Mérleg a Nyilas és Skorpió jegyében született személyeket választ. SZŰZ A flörtölés érdekesen alakul ennek a jegynek a szülötténél. A Szűz voltaképpen amolyan szabálytalan flörtöt folytat: alapját nem annyira a testi, mint inkább a lelki vonzalom képezi, hajtóereje pedig leginkább a kíváncsiság.

A flörtölő Szűz elsődleges célja megismerni, kiismerni a partnerét. Azon van, hogy társa minél inkább kitárulkozzék neki, és ha ezt is sikerült elérnie, akkor szóba jöhet a kapcsolat érzéki része és a hancúr is. Futó viszonyaihoz leggyakrabban komoly, erős, gazdag élettapasztalattal rendelkező személyt választ. A társalgások során a partnerek között kialakulhat némi bensőséges, meghitt hangulat, de a flörtölő Szűz nem igen akar többet egy-egy simogatásnál, átkarolásnál, merengő ölelkezésnél.

A testi kapcsolatra végső esetben, a partner hosszas rábeszélésére, unszolására kerül csak sor, de felhőtlen pillanat ekkor sem szavatolt. Persze, az sem zárható ki, hogy a Szűz végül is túlteszi magát tartózkodásán és hagyja, hogy elragadja a hév, a szenvedély — de erre azért soha ne alapozzunk! MÉRLEG A Mérleg jegyében született személy voltaképpen szüntelenül, egész életében flörtöl — még akkor is, amikor szándéka szerint, ez a tulajdonképpen esze ágában sincs.

A flört, a kacérság, a szemezés, a magamutogatás szervesen hozzátartozik lényéhez, egyéniségéhez. Mindenkinél jobban ért a beszélgetéshez, a szófacsaráshoz — ami a futó kapcsolatok fegyvertárának elengedhetetlen kelléke. Viselkedése, modora flörtöl értelmében, és ha valakire szemet vetett, akkor nincs sok esélye annak, hogy elmenekülhet a Mérleg elől. Elsősorban a hozzá hasonlóan elegáns stílusú, gáláns, bókoló partnert keresi, a flörtöléshez előszeretettel választ idősebb, vagy legalább nála tapasztaltabb flörtöl értelmében.

A futó kalandokat a örömszerzés mellett ugyanis tanulásra is messzemenően ki akarja használni. Csak egyetlen találkozón a gard fog partnerkapcsolatot kialakítani, akivel tartalmas beszélgetéseket, termékeny eszmecserét kezdhet, művészetről, tudományról, filozófiáról, aki hozzá hasonlóan színház, hangverseny, mozikedvelő. Partnerétől ugyanakkor azt is elvárja, hogy érdekesen meséljen önmagáról, hogy kitárja előtte személyiségét.

Nincs híján a romantikának, flörtöl értelmében flörtnek is megpróbál olykor némileg romantikus hangulatot adni, ám ezzel a kísérletével nyomban felhagy, mihelyt úgy látja, hogy partnere nem rajong az ötletért.

A Mérleggel legkönnyebben az Flörtöl értelmében, a Flörtöl értelmében, a Vízöntő és a Skorpió élhet át kellemes, színes, emlékezetes futó kalandot. Flörtöl értelmében olykor rá is szánja magát egy kis kacérságra, futó kalandra, a kapcsolat kialakításában nagy mértékben megakadályozza gátlásossága, a szorongása.

A helyzet azonban voltaképpen az, hogy a Skorpió nagyon is sűrűn gondol és vágyik a flörtre, a gond csupán a kezdeményezőkészségével van. Ha azonban a partner megteszi az első lépést, akkor már gyökeresen megváltozik a helyzet, és nagy örömmel kapcsolódik bele a szerelmi játékba Erre viszonylag gyakran nyílik lehetősége, mivel különös, titokzatos és ellentmondásos személyisége rendszerint felkelti az ellentétes nemhez tartozó partner érdeklődését, kíváncsiságát.

A Skorpió maga is titokzatos, kiszámíthatatlan, nehezen kiismerhető partnerhez vonzódik leginkább. Azt is szereti, ha rövid távú partnere kellőképpen erős egyéniségű, döntéseiben, cselekedeteiben határozott.

Ha már a viszony beindult, akkor a Skorpióról kiderül, hogy mestere az udvarlásnak, kedvesen, szellemesen csapja a szelet, csábítja partnerét, kisvártatva le is veszi a lábáról. A Skorpió vonzerejének kevesen tudnak ellenállni. Tisztában van saját csáberejével és erényeivel, ezért a partner tekintetében igencsak igényes lesz.

Flörtölési blokk párkapcsolatban élőknél

Társának lehetőleg feltűnően szépnek, kimagaslóan okosnak, flörtöl értelmében szellemesnek kell lennie. Nem szereti a mellébeszélést, a kerülő taktikákat sem, ő az egyenes, nyílt beszéd híve. Így azt sem rejti véka alá, hogy a testi kapcsolat elengedhetetlenül fontos számára, mintahogy azt is kerek perec kimondja, hogy hancúr nélkül nincs flört. Nem mintha nem lenne tehetsége hozzá, vagy ne tudná elsajátítani az udvarlás apró kis trükkjeit — stílusánál fogva nem kedveli a sok köntörfalazást.

Ha megtetszik neki valaki, akkor udvarias célzások, bókok özöne helyett nyíltan feltárja a tényállást és megmondja az igazat az illető személynek. Főleg az erős egyéniséggel rendelkező személyeket részesíti előnybe, és fontos feltételnek tekinti azt is, hogy partnere megfelelőképpen vonzó, kívánatos legyen, aki hozzá hasonlóan, a szenvedélyes viszonyt kedveli.

Mielőtt azonban közölné partnerével, hogy szívesen kezdene vele szerelmi kapcsolatot, a Nyilas gondosan tájékozódik felőle, igyekszik kiszedni belőle, környezetéből, ismerőseiből minél több adatot róla. Ennek ellenére nagyon gyakran megtörténik, hogy a Nyilas vaktában fejest ugrik a kalandba, amit aztán nem egyszer mélyen meg is bán, még akkor is ha, flörtöl értelmében rövid életű kapcsolatról is volt szó.

Melyik csillagjegy hogyan flörtöl?

A flört flörtöl értelmében nem biztos, hogy néhány hétnél tovább tart, ám partnere nyugodt lehet afelől, legalább e rövid idő alatt a Nyilas nem fog másfelé is kacsingatni.

Ha beleun a kapcsolatba, ugyanolyan nyíltan, mint ahogyan a viszonyt kezdeményezte, véget is vet flörtöl értelmében kalandnak. Rendszerint bánatos társat hagy maga után, aki még flört mondkapje ideig szívesen emlékezik majd vissza kalandjukra, és hiányolni fogja a Nyilas nem mindennapi hancúr teljesítményét, kifogyhatatlan energiáját.

BAK A Bak a veleszületett nagyfokú konzervativizmusa, hagyománytisztelete miatt, nem igazán flörtölésre termett. Ezek a tulajdonságok ugyanis merevvé, visszafogottá, teszik, márpedig ezek nem a gáláns, könnyed udvarló tulajdonságai. Legritkább alkalommal lesz a kezdeményező fél, még akkor is ha szíve mélyén amúgy megtetszene neki valaki. Szimpátiájának ebben az esetben is csak bátortalanul, tréfás flörtöl értelmében, halvány, alig, alig érzékelhető célzások formájában ad hangot.

Természetéből flörtöl értelmében félszegsége, félénksége teszi sok esetben vonzóvá. Nem hiányoznak életéből az apró kalandok, futó kapcsolatok. Ugyanis rááll a flörtölésre, amennyiben partnere közeledik hozzá. A lehetőséget ekkor nem utasítja el, ám az is igaz, hogy nem mindenkinek sikerül levennie a lábáról e jegy szülöttjét. A Bak ugyanis, ha már rááll a flörtölésre, akkor nagyon megválogatja azt is, kivel bocsátkozik kalandba. Olyan partnerhez vonzódik, aki józan gondolkodású, mindkét lábával a földön áll, megfelelő társadalmi megbecsülésnek örvend.

Fontos az is, hogy partnere intellektuálisan is megfeleljen igényeinek, és persze az sem utolsó szempont, hogy a pénztárcája is kellőképpen dagadó flörtöl értelmében. Nyilvánvalóan bátortalansága, visszafogottsága az oka annak, hogy könnyed kapcsolatot nagyon jól el tudja képzelni egy rendkívül merész, már-már a szemtelenségig menően bátor fellépésű partnerrel.

Sokat ad arra, hogy társa lehetőleg gazdag élettapasztalattal rendelkezzék — a szerelem területén. A Bak igencsak magasra emeli a mércét flörtöl értelmében, amikor párt választ magának.