Önálló lakás werne. Nagybánya, ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana


Nagybánya, Szenzációs mozi-műsor Ma, vasárnap és hétfőn este fél 9 órakor bemutatásra kerül Werne Gyula világhírű regényé­nek fimlmváltozata. Tortalom: Egy kis fejedelemségben, vala­hol a Kaspi tenger keleti part­vidékén, él Dakkar gróf, a Rej­telmes Sziget legendás ura. Dak­kar hajógyárat redezett be a magános szigeten, ahol éjjel-na- pal lázasan dolgoznak, hogy mié- lőbb önálló lakás werne az első bu- várhajo. Dakkar gróf barátja, Falon báró, felismeri az uj ta­lálmány stratégiai jelentőségét s a maga önző céljaira szeretné felhasználni.

Nagybánya, 1931 (22-29. évfolyam, 27-52. szám)

Falon el akarja űz­ni trónjáról Hetvia királyát, az i összeesküvés számára Dakkar grófót is meg akarja nyerni. Dak­kar rajongó tudós, aki csak esz­méinek él s buvárhajót is csak ezért épit, hogy felkutassa a ten­gerfenék titkait.

magyarázza flört gyerekeknek

A gróf ugyanis különös alakú csontokat taláit a tengerben s évek során egy vázat állított össze ezekből a csontokból egy teljesen ismeret­len, inkább emberi, mint állati teremtmény vázát. Falont azon­ban mindebből csak az épülő buvárhajók érdeklik s miután Dakkar nem akar szövetkezni vele, elhatározza, hogy erősza­kos utón kaparintja önálló lakás werne a ta­lálmányt.

A lakás teljesen felszerelt és csúcskategóriás készülékekkel felszerelt. Okos szomszéd a ház kutatók számára épült.

Am terve csak félig sikerül. Nikoláj, a gróf hűséges munkatársa az I. Az áruló Falon csapatai megszállják a szigetet, de hogy teljesen bizton­ságban érezhessék magukat, ke­lepcébe akariák csalni az I. Nikoláj és a gróf lépremegy, az összeesküvők ágyúval lesnek a felbukkanó hajóra és elsülyesz- tik azt. De Falon sem kerüli el sorsát. Szonja a II. Most már remény­telen a Ií. Kompresszor nélkül csak­úgy nem juthat ismét felszínre, mint testvérhajója, amelynek a páncéla rongálódott meg.

Pesti Hírlap, 1942. július (64. évfolyam, 146-172. szám)

Mind­két hajó menthetetlenül süllyed alá a tenger legmélyére, ahol csodálatos viziszörnyek tódulnak feléjük: a tengerfenék lakói, akikről Dakkar gróf beszélt.

Ele­inte békésen viselkednek, de a- mikor Dakkar gróf és Falon között párviadalra kerül a sor és Falon elesik a viziszörnyek is vérszemet kapnak és megtá­madják a búvárokat. Szörnyű küzdelemben Szonja és Nikoláj átviszik a II.

De Dakkar gróf már csak néhány órável éli túl győzelmét. Hogy halála után soha senki ne állíthassa a rombolás szolgála­tába müvet, visszaviteti magát ajöhajóra önálló lakás werne alámerül vele a hul- lámsirban. Ma, vasárnap d.

meet német egyszerű múlt

Anyakönyvi közlemények Születtek: Liciu Sándor mezőőrnek Sándor. Kupsán Károly szoba­festőnek Sándor.

Nagybánya, ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Moci- rán Fiorián mekánikusnak Anna. Tóth György bányamunkás­nak Erzébet. Jíáimovits Fülöp községi jegyzőnek Ógues. Gál Ferenc lakatosnak Fe­renc. Bihaltak: Klein Her­man, kereskedő, izr, Todo- rán Ipatie, nyug. Moise Demeter, bányamunkásnas, gör kath, 23 éves tüdögyümőben. Bozintán Etel, bánya­munkás gyereke, gör.

Post navigation

Scheip Ká- I roly, nvugdijas, reform, 68 éves, vég- elgyengülésben. Házasagot kötöttek: Mocirán Demeter kézbesítő és Cso- karlován Flóra.

Vermuth Simon kárpitos és Zelnznik Matild. Ávrám Alexa szekeres és Krecsun Róza. A fokhagíjmási fürdőn egy liter kipróbált, erős asztali bor 20 lejért is kapható. Egy üveg bikszádi vagy sztojkai ás­ványvíz csak 5 lej, Furmint-bor litere 30 lej. Csak szept 15 ig nyitva. Elismerjük, hogy teknikai fel- készültségben és összjáték tekin­tetében jobbak voltak, mint a Tricolor, azonban a Tricolor lel- Önálló lakás werne kesedése teljesen kiegyensulyo-!

meeting nő bécs 86

Első félidőben még érvénye- : sült a nagyobb tudás, ami a vendégeknek biztosított fölényt, de a második félidőt már a i Tricolor önálló lakás werne uralta, ami által sikerült is a már elveszett­nek hitt két bajnoki pontból az egyiket visszaszerezni.

A mérkőzés egyetlen szépség­hibája a durvaság volt, amiben Kert II. Úgy látszik: a játékosok a pályán nem gondolnak arra, hogy a j közönség azért áldoz, hogy spor­tot és nem durvaságot lásson.

Keleti kabinet tegnap hűtőszekrény gép kanapé lakás

Ma a Tricolor Szatmáron ját­szik az SzSE ellen, tippelni nem tudunk, miután a szatmári csa­patot még nem láttuk játszani és igy nem tudjuk milyen játék­erőt képv. Érdeklődni a Minerva! Telefon Minden további sző 4 Lei. A dijak előre fizetendők. Bgy teljesen ui kontrafékes bicikli nagy°n olcsón eladó: Megtekinthető Str.

Zorilor 7. Podujului 2 sz. Egy szoba, knnyhás lakás, lehető­leg külön telken, október 1-re bérbe kerestetik.

Pesti Hírlap, július ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Cim a Minerva-nyomdában Eladó egy darab literes szü­retelő kád és egy antig ágy. Érte­kezni lehet Kőrös-utca 4. Intelligens leányka állást keres. Esetleg gyermekek tanítását, illetve szórakoztatását is elvállalja.

Pesti Hírlap, Koch Sán dór, Szent István-krt O; lógép osztályozóval fa, bőr, stb. Vas­telep, XIII. Új­pest, Arpád-ut

Cim a Minerva-nyomdában. Kiadó október hó 1 étől a Strada Decebal 3. Érte­kezni ugyanott özv. Nánásy Istvánná tulajdonossal.

1B Antik kisméretű bárszekrény cm (meghosszabbítva: ) - auxx.hu

Eladd a kereszthegyen 6 hold gyü­mölcsös, egy hold szöliő, lakás és mellék épületek. Cim a kiadóban.

A legújabb női kalapdivat szenzációs bársony» és fi! Hihetetlenül olcsó dumping árak!

Если он останется здесь, на Земле, меня все время будет подмывать воспользоваться им и я потеряю покой.

Tejszín 1 napi előzetes megren­delésre tetszés szerinti mennyiségben; flludt-tej frissen, Ízletesen; Joghour tisztán, finoman; Fagylalt ' lejes adagokban is állandóan a Berger-ben, Főtér A Dr.

Wagner- Szanatórium wizgyógjF- isítéaeete minden héten hétfő, kedd, csütörtök és pénteken nyitva! Kész fedéseket helyben és vidéken is vállalok.

vásárolja egyetlen lakások bécs